Zveřejněn dokument Mezinárodní teologické komise

16.1.2014 

„Trojiční Bůh, jednota lidí. Křesťanský monoteismus proti násilí“ – to je název dnes zveřejněného dokumentu Mezinárodní teologické komise, která v něm odpovídá na šířící se a různými způsoby dokládanou tezi o údajné existenci „nutné spojitosti monoteismu a násilí“.

Dokument vychází z otázky, zda se „katolická teologie může konfrontovat s kulturním a politickým názorem, který tvrdí, že mezi monoteismem a násilím existuje vnitřní souvislost“. Odpověď mezinárodní teologické komise, které předsedá prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Müller, je obsažena ve čtyřicetistránkovém textu rozdělenému do pěti kapitol, a opírá se o tvrzení, že „křesťanská víra spatřuje v pobídce k násilí v Božím jménu maximální korupci náboženství“. Zastává „přesvědčení, které sdílejí mnozí, věřící i nevěřící současníci,“ že totiž „mezináboženské války, jakož i válka proti náboženství jsou nesmyslné“. Dokument podotýká, že „pojem monoteismus je příliš obecný, má-li být měřítkem rovnocennosti jednotlivých dějinných náboženských vyznání, tedy židovství, křesťanství a islámu, které vyznávají jedinost Boha“. Kritizuje dále „kulturní zjednodušení, podle něhož je monoteismus nutně násilný, zatímco polyteismus je domněle tolerantní“. Dokument se v této souvislosti věnuje také srovnání mezi biblickým zjevením Boha a takzvaně nenásilným humanismem, přičemž analyzuje některé biblické pasáže, které působí dojmem propagace násilí. A nakonec podává událost Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání jako manifestaci Boží lásky, která je schopna náboženské ospravedlňování násilí neutralizovat pravdou víry v Krista a v Boží Trojici.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.