CCEE: Nerozdělujte svou víru na veřejnou a soukromou verzi

25.1.2014 

Ke křesťanskému svědectví ve všech oblastech společnosti vybízí u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů poselství Rady Konference evropských episkopátů (CCEE), která se sešla v italském Janově.

„Kristus nesmí být rozdělen,“ – píší biskupové v návaznosti na letošní motto z 1. listu Korinťanům. „Je to výzva, abychom Kristem neospravedlňovali vzájemná neporozumění a rozdíly. Krista nemůžeme vlastnit, ale máme ho přinášet druhým. Hledání a přijetí křesťanského poselství musí vést ke společnému svědectví, k uznání a přijetí darů, které chtěl Pán dát každému ze svých věřících jako dary pro celou církev. Kristus nemůže být rozdělen. Je to pobídka k tomu, abychom nesli poselství spásy pro člověka v jeho celistvosti. (...) Je to apel na evropského člověka, aby nerozděloval náboženskou dimenzi své víry na veřejnou a soukromou, aby nedegradoval dar života tím, že bude sám rozhodovat, jaký život je hoden žití a jaký nikoliv, aby se nedal vést falešnými iluzemi, nýbrž dal prostor naději“ – stojí v poselství prezidia Rady konference evropských episkopátů.

Evropští biskupové reflektují také situaci v Sýrii a připojují se k modlitbě Svatého otce za pokoj v celé oblasti.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.