Libanon je denně přítomný v modlitbách Benedikta XVI.

26.2.2014 

Emeritní papež se s tím sám svěřil maronitskému patriarchovi Becharu Boutrosovi Raïmu, který vedle něho seděl při sobotní konzistoři. Libanonský kardinál pak o důvěrném rozhovoru s Benediktem XVI. informoval v prohlášení maronitského patriarchátu v Bherké. Libanon byl cílem poslední zahraniční cesty emeritního papeže (14.-16.9.2012), která podle jeho nejbližších spolupracovníků přinesla „nezapomenutelné momenty“. Svatého otce oslovil libanonský model mezináboženského soužití a získalo jej nadšení mladých lidí, se kterými se setkal právě v sídle maronitského patriarchátu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.