Anglická církev zvažuje zahájení beatifikačního procesu G.K. Chestertona

8.3.2014 

Anglická církev zvažuje možnost zahájit kanonizační proces Gilberta Kietha Chestertona. Byl by to pro církev vzor „velkých rozměrů“, ačkoli neodpovídá vžitým představám o svatosti – přiznává P. John Udris, kterému biskup diecéze Northampton, na jejímž území tento anglický spisovatel a publicista zemřel, uložil, aby probádal Chestertonův život a vyhodnotil, zda má jeho kauza šance na úspěch.

Chesterton měl rád pivo a burgundské víno, nesahal každých pět minut po růženci – říká P. Udris. Jeho svatost se projevovala ve smyslu pro humor, v lásce a pokoře. Příkladná byla také jeho obrana víry – dodává anglický kněz a prozrazuje, že dostává mnoho dopisů, jejichž autoři píší, že za své obrácení ke katolicismu vděčí právě četbě děl tohoto velkého konvertity. Na druhou stranu ovšem dokázal ctít a milovat ty, s nimiž se veřejně přel. Svědčí o tom přátelství s jeho ateistickým oponentem Georgem Bernardem Shawem.

Za největší překážku v případném kanonizačním procesu považuje P. Udris antisemitismus, z něhož bývá někdy obviňován. Chesterton zemřel v roce 1936. Občas z něj vypadly také hlouposti – přiznává anglický kněz. Například byl pro zvláštní oblečení pro Židy, aby byli na první pohled rozpoznatelní. Je tedy pochopitelné, že platí za antisemitu, já bych ale chtěl dokázat, že jím nebyl – ujišťuje P. Udris.

Na druhou stranu P. Udris prozradil, že od chvílem, kdy se začal domnělou svatostí G. B. Chestertona zabývat, dostává řadu pozitivních signálů. Tento anglický spisovatel má totiž ohromné množství sympatizantů na celém světě. Od Polska, Itálie a Spojených států až po Mexiko, Brazílii a Argentinu, vypočítává P. Udris. Členem Chestertonovského sdružení v Argentině je také aktuální papež, který ještě jako biskup Buenos Aires schválil modlitbu za beatifikaci tohoto anglického spisovatele a apologety.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.