Mariina legie potvrzena jako mezinárodní sdružení věřících

27.3.2014 

Svatý stolec schválil statuta Mariiny legie (Legio Mariae). Sekretář Papežské rady pro laiky, biskup Josef Clemens, dnes předal představitelům těchto skupin dekret, kterým je potvrzuje jako mezinárodní sdružení věřících. Sdružení se tak stává právoplatnou právnickou osobou katolické církve.

Mariina legie byla založena v roce 1921 v Dublinu. Na jejím počátku stála malá skupina lidí shromážděných kolem Franka Duffa, úřadníka irského ministerstva financí a posléze sekretáře ministra obrany. Za 93 let své existence se sdružení rozrostlo po celém světě. Od konce 90. let minulého století působí jeho skupiny také v České republice. Cílem Mariiny legie je prohlubování náboženského života a apoštolát. Její spiritualita se opírá o učení svatého Ludvíka Marii Grignona z Montfortu a klade velký důraz také na zasvěcení Duchu svatému.

„Ve svém apoštolátu se Mariina legie snaží působit na své okolí takovým způsobem, aby Bůh byl v našem okolí více milován. V praxi to znamená rozmlouvat s lidmi o Bohu, o duchovních věcech a snažit se je s pomocí Panny Marie přivést blíže k Pán Ježíši,“ čteme na internetový stránkách českých skupin Mariiny Legie.

Jdete ve stopách průkopníků misionářského působení laiků, kteří se zasvětili péči o spásu duší skrze pravou mariánskou zbožnost. Přicházíte k těm, kdo jsou v duchovní nouzi, a klepete na dveře jejich domovů i srdcí.
Rozvažujeme-li nad tím, nemůžeme nevidět, že je to Bůh, kdo je u díla, když se necháváme vést Duchem svatým. Ano, Všemohoucí vskutku učinil veliké věci! Dnešní církev však nepřestává očekávat od Mariiny legie stále více, neboť potřeby světa jsou nesmírné a příliš mnoho našich současníků nezná Kristovo jméno nebo na něj zapomnělo,
řekl biskup Josef Clemens ve slavnostní promluvě při předání dekretu kanonicky potvrzujícího Mariinu legii.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.