Kardinál Brandmüller o chybné interpretaci dějin prvních století

9.4.2014 

Kardinál Walter Brandmüller varuje před chybnou interpretací dějin prvních křesťanských století s cílem změnit učení o nerozlučitelnosti manželství. Mnohaletý předseda papežského výboru historických věd se vyjádřil k reedici knihy italského patrologa P. Giovanniho Ceretiho „Rozvod, nová svatba a pokání v prvotní církvi“ (Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, Roma, Aracne 2013 ). Kniha vyšla poprvé v roce 1977. Vzhledem k připravovanému synodu se nyní objevila v novém vydání. Ve svém úvodu ke konzistoři o rodině ji cituje rovněž kardinál Kasper.

P. Cereti s odvolání na spisy církevních otců, výroků synod a dokonce dekrety Nicejského koncilu tvrdí, že v rané církvi mohli rozvedení běžně vstupovat do nového manželství a po krátkém pokání směli také přistupovat k eucharistii. Kardinál Brandmüller nicméně dokládá, že teze italského patrologa nemají žádnou oporu ve známých faktech. Z historického hlediska jsou nepřijatelné – píše německý kardinál a církevní historik. P. Cereti totiž zaměňuje sňatek vdovců, který církevní otcové sice příliš nedoporučovali, leč připouštěli, s novým manželstvím rozvedených. Neexistuje ani jeden doklad pro to, že druhé manželství, o němž je v citovaných dokumentech řeč, se vztahovalo také na rozvedené, píše kardinál Brandmüller. Další chybnou interpretací P. Ceretiho je krátké spojení mezi separací, o níž nacházíme zmínky u otců, a přitakáním k novému svazku, podotýká německý kardinál. Zároveň připomíná, že v raně křesťanských dobách bylo stanovisko církve k rozvedeným stejně rigorózní jako dnes. Dodává také, že kritika chyb studie P. Ceretiho se objevila ihned po prvním vydání této studie v 70. letech.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.