Celková finanční bilance Svatého Stolce za rok 2003

7.7.2004 

Finanční deficit Svatého Stolce klesá. Vyplývá to ze zprávy Rada kardinálů pro organizační a ekonomické záležitosti Svatého stolce, která se včera sešla na svém 38. zasedání. Podle dnes zveřejněné celkové finanční bilance Svatého Stolce a Státu Vatikán za rok 2003 přesáhly příjmy Svatého Stolce 203 a půl milionu euro (203 659 498), výdaje přesáhly 213 milionů euro (213 228 954). Deficit o výši více než 9 a půl milionu euro je o 29,15% nižší než v roce 2002.

Hlavní výdaje sloužily na provoz Římské kurie a dalších centrálních institucí církve, včetně 118 apoštolských nunciatur a dalších papežských představitelů při státech a mezinárodních organizacích. V Římské kurii loni pracovalo 2 700 osob ? z toho více než 750 kněží, 350 řeholníků a řeholnic a více než 1500 světských zaměstnanců.

Výrazně poklesl také deficit Vatikánského Státu, činil necelých 9 milionů euro, což je o 45% méně než roku 2002. Státní rozpočet se týká péče o historické památky, stavebních úprav na území Vatikánu i na jeho exteritoriálních budovách a pokrývá rovněž polovinu nákladů Vatikánského rozhlasu. Vatikánský stát má v současné době více než 1 500 zaměstnanců.

Dále byly představeny výsledky sbírek, tzv. Halíře sv. Petra a dalších prostředků přicházejících z diecézí, řádů, nadací i soukromých osob. Za rok 2003 činily více než 55 milionů dolarů, tj. téměř o 6% více než v roce 2002. Sbírky, určené na charitativní činnost Svatého otce, byly rozděleny zejména v zemích postižených přírodními katastrofami, válečnými konflikty a na činnost církve v zemích třetího světa a ve Svaté Zemi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.