Biograf Jana XXIII. o papeži Roncallim

22.4.2014 

V roce 2000 papež Jan Pavel II. blahořečil současně Pia IX. a Jana XXIII., dnes se situace opakuje s papežem Františkem, který kanonizuje současně papeže Roncalliho a papeže Wojtylu – všímá si v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas Marco Roncalli. Jak zdůrazňuje prasynovec a biograf Jana XXIII., zlatou nití lidského a duchovního života tohoto papeže byla neutuchající touha po svatosti:

Zároveň se setkáváme také s vědomím, že svatost předpokládá poslušnost Duchu, nechat se utvářet Bohem. Prosvítá to v jeho duchovním deníku (Giornale dell´Anima), stejně jako v mottu, které si zvolil po vysvěcení na biskupa: „Oboedientia et Pax“ (Poslušnost a pokoj). Myslím, že právě v tom je smysl této kanonizace. Ukazuje jeho naprosté přilnutí k evangeliu, vůli žít ve svatosti, klást si ji za cíl, který je možný, nepovažovat ji za cíl příliš vzdálený. Svěřit se Boží vůli totiž zároveň znamená, že Bůh ti pak dovolí dosáhnout těchto cílů, které – v Roncalliho pojetí – nejsou něčím nadlidským, ale jsou dosažitelné pro každého, pokud se snaží ze všech sil a nechá se formovat Bohem.

Marco Roncalli připomíná také spřízněnost pontifikátu svého prastrýce se stylem dnešního papeže. „Stačí připomenout některé věty slavného projevu Gaudet Mater Ecclesia, kterým zahajoval Koncil, důraz na to, že církev dává přednost medicíně milosrdenství – slova, která se dnes výrazně vrací.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.