Svatý stolec se distancuje od zpráv udávajících za zdroj papežovy soukromé telefonáty

24.4.2014 

Ředitel tiskového střediska Svatého stolce vydal prohlášení, ve kterém reaguje na mediální ohlas některých zpráv založených na údajných výrocích papeže Františka v soukromých telefonních hovorech. P. Lombardi potvrzuje, že papež často zvedá telefon „v rámci osobních pastoračních vztahů“. „Vzhledem k tomu, že nejde o veřejnou aktivitu papeže, nelze od (Vatikánského) tiskového střediska očekávat informace nebo komentáře. To, co vybočilo z oblasti soukromých vztahů, rozšířilo se a následně bylo mediálně šířeno, není tedy nijak potvrzeno jako autentické a stává se zdrojem dezinterpretací a zmatku. Vyvozovat z těchto záležitostí důsledky pro učení církve je tedy nenáležité,“ stojí v prohlášení mluvčího Svatého stolce.

P. Lombardi reaguje zejména na zprávu rozšířenou v minulých dnech zejména argentinskými a italskými sdělovacími prostředky, podle níž údajně papež v telefonické odpovědi na soukromý dotaz řekl, že „rozvedený, který přistupuje k eucharistii, nedělá nic špatného“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.