Papež František : Děkuji polské církvi za dar Jana Pavla II.

25.4.2014 

Papež František pozdravil krajany Jana Pavla II. ve zvláštním videoposelství, které ve čtvrtek večer odvysílaly polská státní televize a rozhlas. Přinášíme jeho plně znění:

Drazí krajané Jana Pavla II.,
Svatořečení onoho velkého člověka a papeže, který se zapsal do dějin pod jménem Jan Pavel II., je zcela blízko. Jsem šťastný, že jsem byl povolán k tomu, abych vyhlásil jeho svatost o nadcházející neděli Božího milosrdenství a v závěru velikonočního oktávu. Stejně jako všichni členové Božího lidu jsem Janu Pavlu II. vděčný za jeho neúnavnou službu, za duchovní vedení, za to, že církev uvedl do třetího tisíciletí víry, a za jeho mimořádné svědectví svatosti.

Papež Benedikt XVI. před třemi lety, v den blahořeční svého předchůdce, správně poznamenal, že Jan Pavel II. sám činil jako první to, co po všech žádal – tedy aby neměli strach a otevřeli bránu Kristu. “Otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekonomická zřízení, a gigantickou silou, kterou dostával od Boha tak obrátil tendenci, která se mohla jevit jako nezvratná. Tento znamenitý syn polského národa svým svědectvím víry, lásky a apoštolské odvahy, plným lidské vnímavosti, pomohl křesťanům na celém světě, aby se nebáli být křesťany, patřit do církve a hlásat evangelium. Jedním slovem: pomáhal nám nelekat se pravdy, poněvadž pravda je zárukou svobody”. ( Homilie Benedikta XVI., 1. květen 2011). S těmito slovy se plně ztotožňuji.

Všichni víme, že Karol Wojtyła předtím, než se vydal cestami celého světa, vyrůstal ve službě Kristu a církvi ve své polské vlasti. Tam se utvářelo jeho srdce, které později nabralo šíři univerzálního rozměru, nejprve účastí na druhém Vatikánském koncilu a zejména pak po 16. říjnu 1978. Rozšířilo se, aby v něm nalezly místo všechny národy, jazyky a kultury. Jan Pavel II. se všem stal vším.

Děkuji polskému lidu a polské církvi za dar Jana Pavla II. Tento dar obohatil nás všechny. Jan Pavel II. nás nadále inspiruje. Jsou podnětná jeho slova, spisy, gesta, styl služby. Je podnětné jeho utrpení, které prožíval v hrdinské naději. Je podnětná jeho naprostá odevzdanost Kristu, Spasiteli lidí, a Matce Boží.

Při nedávné návštěvě polských biskupů u prahů apoštolských, ad limina Apostolorum , jsem zdůraznil, že polská církev má nadále velký potenciál víry, modlitby, milosrdné lásky a křesťanské praxe. Upozornil jsem na pastorační výzvy, které kladou rodina, mladí lidé, chudí lidé, povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Doufám, že svatořečení Jana Pavla II. a také Jana XXIII. dodá nový impuls každodenní a vytrvalé práci církve ve vaší vlasti. Těší mne skutečnost, že, dá-li Bůh, za dva roky vaši zem poprvé navštívím u příležitosti Světových dní mládeže 2016.

Všechny vyzývám, aby hluboce prožívali svatořečení blahoslavených Jana Pavla II. a Jana XXIII. Někteří z vás přijedou do Říma, ale díky hromadným sdělovacím prostředkům se budou této významné události účastnit mnozí další. Již dnes bych tedy chtěl poděkovat všem novinářům v tisku, rozhlasu a televizi za jejich službu, kterou kanonizaci 27. dubna věnují.

Zdravím všechny krajany Jana Pavla II., včetně těch, kteří nejsou součástí katolické církve. Všechny vás nosím ve svém srdci. Kéž vám všem Bůh žehná!

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.