Děkovné bohoslužby za kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II.

28.4.2014 

Dnes dopoledne se na Svatopetrské náměstí vrátili účastníci včerejší kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. Kardinál Angelo Comastri, archipresbyter vatikánské baziliky, zde přibližně pro 80 tisíc poutníků, většinou polské národnosti, slavil eucharistii na poděkování za kanonizaci Karola Wojtyly. Spolu s kardinálem Comastrim koncelebroval také krakovský arcibiskup, kardinál Stanislav Dziwisz, bývalý osobní sekretář papeže Wojtyly:

Jménem svých rodáků děkuji Itálii a všem jejím obyvatelům za to, jak srdečně před lety přijali Karola Wojtylu, jako biskupa a papeže, který přišel do Říma ze „vzdálené země“. Itálie se mu stala jeho druhou vlastí. Dnes jí Jan Pavel II. zajisté shůry žehná stejně jako Polsku a celému světu. V jeho srdci měly místo všechny národy, kultury a jazyky.

Řekl kardinál Dziwisz účastníkům děkovné bohoslužby na Svatopetrském náměstí. „Světci po nás nežádají, abychom jim aplaudovali, ale abychom je následovali v jejich úsilí o svatost,“ citoval ve své homilii kardinál Comastri slova včera kanonizovaného Jana Pavla II.
Podobnou děkovnou bohoslužbu slavil pro rodáky papeže Roncalliho v římském kostele sv. Karla Boromejského bergamský biskup Francesco Beschi:

Papež Jan měl dar probudit svým slovem, gestem a učením v každém člověku to nejlepší a jak řekl papež František, byl poddán Duchu svatému a proto svolal koncil. Mluvit proto o papeži Janovi znamená neustále a znovu čerpat z této velké církevní zkušenosti, která vyznačuje cestu k budoucnosti.

řekl bergamský biskup Beschi o sv. Janu XXIII.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.