Sté výročí baziliky ve městě sv. Augustina

1.5.2014 

Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, kardinál Jean-Louis Tauran, odjel na návštěvu Alžírska. Svatý otec jej jmenoval svým zvláštním legátem na oslavy stého výročí povýšení kostela sv. Augustina v Annabě – v místech dávné Hippony - na baziliku menší. Oslavy proběhnou 2. května, tedy v pátek, který je v muslimských zemích svátečním dnem.

Jak napsal papež František v nominačním listu, alžírští biskupové jej srdečně zvali, aby osobně inauguroval zmíněnou baziliku, obnovenou díky štědrému přispění alžírské a francouzské společnosti i mnoha lidí dobré vůle. Papež proto vysílá svým jménem francouzského kardinála, který - jako dlouholetý spolupracovních Svatého stolce - má na místě tlumočit papežovu náklonnost všem věřícím žijícím v Alžírsku.
František v listu připomíná, že starobylá Hippona je známá ze svědectví mnoha křesťanů a byla také místem působení sv. Augustina. František doporučuje svému vyslanci, aby tamním náboženským i světským autoritám představil význam učení tohoto církevního otce také pro lidi naší doby. Kardinál Tauran má povzbudit místní církev v růstu v duchovní jednotě a tlumočit papežovo srdečné pozdravení také tamním muslimům, zejména těm, kteří jsou vstřícní ke křesťanské komunitě v této zemi.

Rekonstruovaná bazilika sv. Augustina byla slavnostně otevřena veřejnosti 19. října minulého roku. Na opravu osobně přispěl také papež Benedikt XVI. Chrám na kopci nad ruinami starověkého města Hippo Regius byl zasvěcen velkému církevnímu otci křesťanského západu 29. března 1909 a o pět let později, 2. května 1914, obdržel status baziliky menší. U příležitosti stého výročí baziliky organizuje diecéze Costantina řadu akcí, mimo jiné také návštěvu archeolgických vykopávek města, v němž byl sv. Augustin v letech 395 – 430 biskupem, nebo inauguraci nových varhan baziliky.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.