Zemřel P. Paolo Molinari SJ - po více než půl století postulátor nejen jezuitských kauz

3.5.2014 

V pátek 2. května odešel na věčnost devadesátiletý italský jezuita O. Paolo Molinari, donedávna aktivní postulátor celé řady významných beatifikačních a kanonizačních procesů, nejen v rámci Tovaryšstva Ježíšova. Mezi zdárně uzavřené patří například proces mladého člena Katolické akce, bl. Piergiorgia Frassatiho (blahořečen Janem Pavlem II. v r. 1990), Indiánky sv. Kateřiny Tekakwitha (bl. JPII v r. 1980; svatořečená Benediktem XVI. v r. 2012) či dvou vizionářů z Fatimy, bl. Františka a Hyacinty Marto (bl. JP II. v r. 2000).

Spolu se svým spolubratrem a přítelem O. Petrem Gumpelem pracoval dlouhá léta také na beatifikačním procesu Pia XII. a shromažďoval materiály v procesu papeže Pavla VI.

P. Molinari dovršil 90. let letos v lednu. Pocházel z Turína, teologii vystudoval na londýnské Heythrop College a v Anglii byl rovněž v roce 1952 vysvěcen na kněze. Poté vyučoval spirituální teologii na Papežské gregoriánské univerzitě a po 51 let byl generálním postulátorem Tovaryšstva Ježíšova (1957-2008). P. Molinari se účastnil II. vatikánského koncilu. V roli experta -poradce (perito) pracoval v teologické komisi, v jejímž rámci zpracovával zejména kapitolu věnovanou svatosti v konstituci Lumen Gentium.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.