Papež František srílanským biskupům: děkuji Bohu za četná kněžská povolání

3.5.2014 

Vatikán. Naše víra a dary, které jsme obdrželi v Kristu, nejsou určeny k „uskladnění“, nýbrž ke sdílení a k tomu, aby se projevovaly v každodenním životě – stojí v poselství, které předal Svatý otec biskupům ze Sri Lanky v čele s kardinálem Malcomem Ranjithem při audienci v rámci kanonické návštěvy ad Limina Apostolorum.

František hned v úvodu vzpomíná na setkání se srílanskými poutníky, kteří nedávno navštívili Řím u příležitosti 75. výročí zasvěcení své země Matce Boží, a přeje jim, aby se stávali kvasem, vnášejícím do společnosti Boží spásu. „Sri Lanka tento kvas obzvlášť potřebuje. Po mnoha letech bojů a krveprolití válka ve vaší zemi konečně skončila a spolu s obnovou životů i komunit vskutku svítá nová naděje,“ píše papež. V této nové situaci je třeba pracovat na smíření, prosazovat rovná lidská práva pro všechny a překonávat přetrvávající napětí mezi etniky. Jedinečným úkolem církve je žít svědectvím jednoty ve víře, už proto, že do jejích řad patří jak Sinhálci tak i Tamilové. V církevních institucích mají příslušníci oboou těchto etnik příležitost žít, studovat, pracovat a modlit se společně.

Papežské poselství připomíná také charitativní činnost církve, v níž se ukazuje „Kristova milosrdná tvář“. Oceňuje pomoc poskytnutou obětem tsunami v roce 2004 i poválečnou asistenci v nejvíce zasažených oblastech.

Dalším úkolem místní církve v této zemi mnoha náboženských tradic je rozvoj mezináboženského a ekumenického dialogu, který přináší dobré plody. „Přesto Sri Lanka zazanamenala nárůst náboženského extrémismu, který prosazuje falešný obraz národní jednoty založený na jediné náboženské identitě a prostřednictví zastrašování a násilí vytváří napětí,“ čteme dále v poselství. Zastrašování se dotklo také katolické komunity, proto je nezbytné upevňovat lidi ve víře, jak prostřednictvím malých společenství shromážděných kolem Božího slova, tak prodporou lidové zbožnosti, která pomáhá věřícím přibližovat se Kristu a církvi – schvaluje papežské poselství stávající praxi.

Papež František s vděčností Bohu zmiňuje také velké množství kněžských povolání, jež na Sri Lance povstala v posledních letech. Vybízí biskupy, aby byli svým kněžím skutečnými otci, kteří mají na paměti nesnáze jejich služby. „Spolu s vámi jim chci poděkovat za věrnost a svědectví a volám je k ještě větší svatosti uskutečňované skrze modlitbu a každodenní konverzi,“ píše Svatý otec.

Poselství zmiňuje rovněž otázku křesťanské rodiny, jež má být domácí církví. Kromě bolestného dědictví občanské války, která způsobila ztráty, ale také rozdělení rodin spojené s obtíží nalézt zaměstnání, vyvstává stále častější problém smíšených manželství. Papež vybízí ke zvláštní citlivosti k těmto rodinám a k pomoci v poskytování formace jejich dětem.

Připomeňme, že občanská válka mezi sinhálskou buddhistickou většinou a tamilskou hinduistickou menšinou trvala 26 let, od roku 1983 do roku 2009. Buddhisté tvoří 70% populace tohoto ostrova. Křesťanů je necelých 8%.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.