Tiskové prohlášení Papežské komise pro ochranu nezletilých

3.5.2014 

V Domě sv. Marty dnes skončilo první zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých, jejíž ustanovení bylo oznámeno loni (5.12.2013.) a Svatý otec jmenoval její členy letos v březnu (22.3.). Komisi nyní tvoří čtyři ženy a čtyři muži, z toho pět laiků a tři duchovní, kteří v závěru své první schůzky vystoupili na brífinku v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jak uvedl bostonský arcibiskup kard. Seán Patrick O´Malley, papež plně sdílí cíle nové komise: tedy povinnost katolické církve vypořádat se s případy sexuálního zneužívání a maximální průhlednost v boji s tímto zločinem.

Naše diskuse se nejprve zaměřila na povahu a poslání komise. Potom jsme se soustředili na možnost začlenění nových členů, kteří by zastupovali různé geografické oblasti a odbornosti. Padlo mnoho návrhů na to, jak by naše komise mohla spolupracovat s experty z různých oblastí, kteří se starají o obranu dětí a lehce zranitelných dospělých.“

Ve svém tiskovém prohlášení komise vyjadřuje solidaritu všem lidem, kteří se, ať už jako děti nebo dospělí, stali obětí sexuálního zneužití. Tento pohled je zásadní pro práci nové komise, která klade dobro zranitelného dítěte nebo dospělého člověka na první místo při jakémkoliv rozhodování, čteme dále. Komise poté seznamuje se řadou pracovních setkáních na vatikánských úřadech (se členy římské kurie, státního sekretariátu Svatého stolce, Kongregacemi pro nauku víry a pro klérus a s vatikánskou policií ), se kterými do budoucna zamýšlí spolupracovat.

Jako poradní komise Svatého otce jej budeme seznamovat s výsledky své práce. Zároveň však chceme podporovat zodpovědnost místních církví a napomáhat ke vzájemnému sdílení nejvhodnější praxe, vedoucí k ochraně nezletilých před zneužíváním. A to včetně tréninkových, výchovných a vzdělávacích programů a konkrétní reakce na zneužívání.“

Jak dále bostonský arcibiskup vysvětlil, komise se ve své práci nebude zabývat jednotlivými konkrétními případy sexuálního zneužívání. Chce ovšem poukazovat na tragický dopad těchto činů, na devastující důsledky nedostatečného naslouchání, na chybějící dokumentaci o podezřelém jednání a na nedostatečnou podporu obětí sexuálního zneužívání a jejich rodin.

Papež se prvního jednání Komise pro ochranu nezletilých průběžně účastnil a rozmlouval se všemi jejími členy. Jednou z nich je Mary Collinsová, která sama byla obětí sexuálního zneužívání.

Včera jsem s papežem setkala dokonce dvakrát a musím říci, že to bylo velmi pozitivní. Měla jsem radost z toho, že ho vidím a že se setkal s celou komisí. Před pár lety bych něco takového nepovažovala za možné…Ve světě žije mnoho obětí, které doufají a vkládají do naší komise velká očekávání. Nemohu slíbil nic konkrétního, ale jako oběť zneužití mohu říci – doufám, že něčeho dosáhneme.“

Uvedla na dnešní tiskové konferenci členka papežské Komise pro ochranu nezletilých. Toto poradní grémium Svatého otce se podruhé sejde za několik měsíců. Do té doby však žádá o modlitbu pro svou práci, čteme v dnešním tiskovém prohlášení.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.