Vatikán napomíná americké řeholnice. Vyčítá jim vážné věroučné chyby a gnózi.

6.5.2014 

Svatý stolec zostřuje přístup k liberálnímu většinovému proudu amerických řeholnic, jehož představené sdružuje Leadership Conference of Women Religious (LCWR). Podle kardinála Gerharda Müllera se chovají provokativně vůči Svatému stolci a podléhají gnostickým idejím, jež jsou v rozporu se Zjevením a staví je mimo církev.

Před dvěma lety Svatý stolec rozhodl, že americké řeholnice musí zavést některé reformy a přizpůsobit se katolické věrouce. Před rokem tento postup potvrdil papež František. Minulý týden představitelky tohoto kontroverzního proudu amerických řeholnic navštívily Vatikán. Prefekt Kongregace pro nauku víry jim poděkoval za první kroky reformy, konkrétně za revizi statut, v nichž se řeholnice explicitněji soustředí na Ježíše Krista a vycházají z učení církve o zasvěceném životě. Kardinál Müller nicméně ostrými slovy vyjádřil rovněž obavy nad vývojem situace v amerických řádech a kongregacích.

Prefekt Kongregace pro nauku víry kritizoval udělení ceny přiznávané jejich konferencí americké teoložce Elizabetě Johnsonové, jejíž názory obsahují závažné věroučné chyby, na které už dříve upozornili američtí biskupové. Podle kardinála Müllera je toto rozhodnutí stěží možné číst jinak než jako provokaci vůči Svatému stolci a místnímu episkopátu. Připomněl také, že podle probíhající reformy mají být rozhodnutí toho druhu konzultována s papežským delegátem.

Druhé napomenutí ze strany kardinála Müllera se týkalo rostoucího zájmu řeholnic o teorii vědomé evoluce (conscious evolution). Její propagátorku Barbaru Marxovou Hubbardovou, myslitelku proudu new age, hostily sestry na svém sjezdu. Od té doby nepřestávají meditovat nad jejími idejemi a některé sestry se otevřeně prohlašují za její následovnice. Prefekt Kongregace pro nauku víry zdůraznil, že základní teze vědomé evoluce jsou v rozporu se Zjevením a nevyhnutelně vedou k závažným chybám v tak zásadních otázkách jako je Boží všemohoucnost, Kristovo vtělení, skutečnost dědičného hříchu, potřeby spásy a definitivního charakteru spásného Kristova činu ve Velikonočním tajemství. Kardinál Müller poznamenal, že teorie vědomé evoluce není ve skutečnosti ničím novým. Vychází ze stejných premis jako gnostická tradice.

Za této situace jsou obavy Svatého stolce ještě větší než před dvěma lety, kdy Vatikán inicioval reformu, zdůraznil kardinál Müller. Nekritické přebírání se Zjevením neslučitelné vize Boha, vesmíru a člověka totiž staví řeholnice mimo církev a zdravou křesťanskou víru.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.