Dekrety Kongregace pro svatořečení

10.5.2014 

Svatý otec dnes schválil promulgaci dekretů Kongregace pro svatořečení. První se týkal zázračného uzdravení na přímluvu Božího služebníka Pavla VI. (Giovanni Battista Montini - 1897-1978). Papež zároveň autorizoval zmíněnou Kongregaci, aby oznámila, že letos 19. října bude ve Vatikánu Pavel VI. beatifikován.

Také druhý dekret se týkal uznání zázraku. Jedná se o uzdravení na přímluvu Božího služebníka, italského kněze Luigiho Caburlotteho (1817-1897), zakladatele řeholního institutu Dcer sv. Josefa.

Poslední tři dekrety prohlašují heroičnost ctností dvou Božích služebníků: italského kněze Giacoma Abbonda (1720-1788), španělského jezuity Giacinto Allegro Pujlase (1874-1930) a francouzské manželky a matky Carly Barbary Colchen Cardo de Malberg (1829-1891).

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.