Italští biskupové zachovali papežskou nominaci předsedy. Svatý otec bude vybírat ze tří zvolených kandidátů

22.5.2014 

Italská biskupská konference se dohodla na znění návrhu o změně statut. Týká se procedury volby předsedy episkopátu. Napříště bude papež vybírat jednoho ze tří kandidátů, kteří v tajné volbě obdrželi nejvíce hlasů. Itálie byla doposud jedinou zemí, kde hlavu biskupské konference dosazoval přímo papež.

Návrh schválili italští biskupové na svém 66. plenárním zasedání probíhajícím ve Vatikánu. Novináře o něm informoval osobně předseda episkopátu, kardinál Angelo Bagnasco: „Ačkoli jsme přijali kritérium většího podílu biskupů na volbě, k níž v jiných episkopátech na světě dochází přímým hlasováním, které jsme zavrhli, bylo rozhodnuto zachovat papežskou nominaci, s tím, že mu budou představeni tři spolubratři, vybraní, rozlišení a určení v duchu pomoci Svatému otci,“ uvedl janovský arcibiskup. Jak dodal, není zatím rozhodnuto, zda budou všechna tři jména povstalá z hlasování zveřejňována. Podmínkou bude nicméně padesátiprocentní podpora kandidáta. O jednotlivých kandidátech se bude hlasovat zvlášť. Nebude-li dosaženo kvórum, volba se bude opakovat, upřesnil kardinál Bagnasco.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.