Přibývá katolíků, seminaristů i kněží – díky Africe a Asii

28.5.2014 

Katolická církev se rozvíjí o něco rychleji než světová populace. Díky Asii a Africe narůstá také počet kněží. Oproti tomu v Evropě katolicismus stagnuje. vyplývá to z právě zveřejněné církevní statistické ročenky. Obsahuje údaje z roku 2012 a nastiňuje rozvojové tendence za sedm let.

Od roku 2005 se počet katolíků zvýšil o 10,2% na 1 229 milionů. Katolíci tak tvoří 17,5% světové populace. V Evropě narostla katolická komunita o 2%. Největší vzestup byl zaznamenán v Africe – o 29%. O dvě procenta se zvýšil počet kněží, hlavně díky Africe a Asii, kde jich přibilo o 24 a 20%. V Evropě se naopak počet kněží snížil o 6%.

Kategorií, která se v církvi rozvíjí nejrychleji, jsou trvalí jáhni. Za pět let jejich počet vzrostl o 26%. Celkově jich je 42 tisíc a působí zejména v Americe a Evropě. V Africe a Asii je jejich počet zanedbatelný.
Poměrně výrazně se snížil počet řeholních sester – o 7,6 procenta – ne však všude. V Africe a Asii došlo k nárůstu i v této kategorii: o 16,7 a 10,5%.

Celkovém měřítku přibylo rovněž seminaristů, téměř o 5%. Stoupající tendence se ale nedrží všude. V Evropě jejich počet poklesl o 13%, v Americe téměř o 3%. K největšímu nárůstu došlo opět v Asii – 18%, v Africe – 17% a v Oceánii – 14%.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.