Mons. Tomasi k případu Meriam Ibrahim

29.5.2014 

Případ súdánské rodiny, jejíž matka, 27 letá křesťanka, Meriam Ibrahim Yahya Ishaq byla podle islámského zákonodárství odsouzena za údajnou apostasii k trestu smrti, vyvolává stále větší zájem veřejnosti i mezinárodních institucí. Rozsudek se opírá o fakt, že zesnulý otec odsouzené byl muslim, třebaže ten rodinu opustil a jeho dcera byla od šesti let vychovávána pouze matkou, která je křesťanka. Církev v Súdánu, diplomaté a nevládní organizace vyzývají k okamžitému propuštění jmenované tím spíše, že ve vězení je také její dvouletý syn spolu se sestřičkou, která se ženě narodila včera. Manžel, který je také křesťanem, bojuje za jejich propuštění od 17. února t.r., kdy byla uvězněna na udání příbuzných, nevlastních sourozenců odsouzené. Zástupce Svatého stolce při OSN v Ženevě, mons. Silvano Tomasi k případu pro Vatikánský rozhlas poznamenává:

Je to symptomatický případ, který je třeba zahrnout mezi takové, jakými je případ Asie Bibi v Pákistánu nebo jiných osob obviněných nebo vězněných za rouhání nebo jiný typ porušení či domnělého porušení islámského práva šaria.
Především je třeba respektovat princip náboženské svobody, která je základním právem, tedy nejenom praktikovat náboženství, ale také jej změnit. A to je v případě Súdánu zaručeno Ústavou z roku 2005. Je to sice Ústava provizorní, ale je v platnosti. Znamená to, že v případě Meriam Ibrahim jsou soudní instituce vystaveny nějakému nátlaku místních poměrů a nedrží se mezinárodního práva, uznávaného také Súdánem, tedy svobody náboženského kultu, svědomí a náboženství.
Další otázkou je odlišné postavení ženy před zákonem v tamější společnosti. Muslimka totiž smí uzavřít sňatek pouze s muslimem, nikoli s křesťanem, zatímco muslim se může oženit s křesťankou, aniž by za to byl penalizován. Je třeba se tedy zamyslet nad tím, jak prosadit základní práva jako je náboženská svoboda, svoboda změnit náboženské vyznání, objektivita soudního systému, rovné respektování ženy a muže v manželském právu, v otázkách vlastnictví a účasti na veřejném životě. Musíme vycházet z těchto faktů a vytvářet klima dialogu, porozumění a vzdělávání, aby se stalo zřejmým, že budoucnost patří respektování důstojnosti každého člověka.

Říká stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v Ženevě, arcibiskup Tomasi. Podle neziskové organizace Justice Center Sudan, která financuje soudní výlohy paní Miriam Ibrahim, je její udání motivováno snahou zmocnit se prosperující firmy, kterou Meriam založila a provozuje v Súdánu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.