Žena v čele Papežské univerzity

3.7.2014 

Vůbec poprvé v dějinách došlo k tomu, že v čele jedné z papežských univerzit v Římě stanula žena. Na Papežské univerzitě Antonianum se stala rektorkou profesorka Maria Domenica Meloniová, františkánská řeholnice, dosavadní děkanka teologické fakulty této univerzity. Letos 14. června potvrdila její volbu Kongregace pro katolickou výchovu. 50 letá italská řeholnice, Mary Melone, vstoupila roku 1985 do kongregace františkánské spirituality zvané andělské františkánky založené roku 1884 sestrou Chiarou Ricci. Sestra Mary vystudovala na Papežské univerzitě Antonianum teologii, kde roku 2001 dosáhla doktorátu s tezí „Duch svatý v díle Richarda od sv. Viktora De Trinitate“. Vyučovala zde potom na katedře trinitární teologie a pneumatologie. V letech 2002-2008 byla představenou přidruženého vyššího institutu náboženských věd Redemptor Hominis, kde jsou vzděláváni učitelé náboženství a katechetky, a v roce 2011 byla na zmíněné univerzitě zvolena děkankou teologické fakulty formující kněze.

„Nejsem stoupenkyní ženské teologie, řekla profesorka Meloniová v souvislosti se svým jmenováním v rozhovoru pro vatikánský deník L´Osservatore Romano. „Nejsem stoupenkyní tohoto protikladu, i když jsem si vědoma, že v minulosti k němu byl možná důvod. Možná je i dnes, nevím. Ženám by jistě měl být zaručen větší prostor. Nezastávám nějakou ženskou teologii, protože teologie existuje jenom jedna: hledání, tedy pohled obrácený k tajemství a reflexe tohoto tajemství. Právě proto však je zapotřebí, aby byla pěstována odlišnými způsoby vnímavosti. Způsob, jakým se k tomuto tajemství vztahuje žena, a způsob, jakým žena reflektuje toto tajemství, které se dává a zjevuje, je zajisté odlišný od způsobu, jakým jej vnímá muž. Je odlišný, ale bez nějakého nárokování. Jinak by šlo o manipulaci. Teologie je naopak disciplinou vyžadující poctivost každého, kdo stane tváří v tvář tajemství,“
říká první rektorka Papežské univerzity Antonianum, řeholní sestra, profesorka Mary Meloniová.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.