Finanční bilance Svatého stolce a městského státu Vatikán za rok 2013

9.7.2014 

Byla zveřejněna finanční bilance Apoštolského stolce a městského státu Vatikán za rok 2013. Svatý stolec skončil s deficitem ve výši 24,5 milionů euro, zatímco Governatorát městského státu Vatikán zaznamenal přebytek 33 milionů, což je o deset milionů více než ten předloňský. Rozpočet Svatého stolce byl financován především z výnosu Institutu pro náboženská díla, tedy tzv. vatikánské banky, která přispěla 50 miliony euro a dalšími 4 miliony z různých nadací na podporu církevních děl. Místní církve přispěly na výdaje Apoštolského stolce 22 miliony euro, tedy přibližně stejnou částkou jako předloni. Největší výdaje jsou na platy zaměstnanců Svatého stolce, kterých bylo k 31. prosinci 2013 celkem 2 886, což činilo přibližně 125 milionů euro. Governatorát městského státu Vatikán měl k 31. prosinci 2013 celkem 1 951 zaměstnanců. Vysokým loňským výdajem Svatého stolce byly také daně z nemovitostí odvedené Italské republice, které činily 15 milionů euro.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.