Iráčtí muslimové se solidarizují s křesťany

21.7.2014 

Papežův výraz solidarity s pronásledovanými křesťany v iráckém Mosulu z jeho nedělního vystoupení před mariánskou modlitbou Anděl Páně měl velký ohlas v celém Iráku. Zcela spontánní výraz solidarity se uskutečnil v neděli večer před kostelem chaldejské církve sv. Jiří v Bagdádu, kde skupina muslimů protestovala proti vyhnání křesťanů z jejich domovů v Mosulu. Někteří z nich nesli nápis: „Jsem irácký křesťan“. Spolu s katolíky, kteří po mši vycházeli z kostela, pak společně zpívali iráckou hymnu. „Můj dům je otevřen pro mého křesťanského bratra,“ skandovala zde skupina muslimských žen a mužů. Spontánní muslimsko-křesťanské setkání před katolickým kostelem chaldejského obřadu bylo zakončeno dvojí modlitbou. Nejprve se křesťané pomodlili Otčenáš a potom muslimové recitovali první súru Koránu (Fatiha), která představuje jakési shrnutí islámského kréda. Chaldejský patriarcha Louis Mar Sako prohlásil, že takováto setkání jsou výrazem naděje v nový Irák.

Bagdadský patriarcha Sako má za to, že události, ke kterým došlo v Mosulu, jsou pouze přechodným jevem. Sdělil to v tiskovém prohlášení adresovaném všem lidem dobré vůle a těm, kteří si dělají starost o irácký národ, a zveřejněném agenturou Asia News. Připomíná v něm, že stejný úděl jako křesťany postihl také šíity. Džihádisté Islámského státu Iráku a Levantu totiž nejprve označili domy křesťanů písmenem „N“, tj. Nazaréni, a domy šíitských rodin písmenem, „R“ podle anglického rejectors, tedy odpadlíci. Potom byli všichni vyzváni, aby přešli do jejich řad nebo zaplatili blíže neurčený obnos, tzv. jizya (zvláštní daň pro nemuslimy) anebo odešli z města. „Takovéto požadavky – píše patriarcha Sako – urážejí muslimy a poškozují reputaci islámu, který každému ponechává jeho náboženské vyznání a zakazuje vyvíjet na někoho nátlak ve věcech víry. Protiřečí to čtrnácti stoletím dějin a života islámu,“ konstatuje chaldejský katolický patriarcha, který se domnívá, že takovéto postupy přivádějí Irák na pokraj humanitární, kulturní a dějinné katastrofy. Bagdádský patriarcha vybízí irácké křesťany, aby „se chovali racionálně a bystře, dobře kalkulovali svá rozhodnutí a snažili se pochopit, co se v daném regionu chystá, nadále prokazovali lásku a solidaritu a posilovali tak důvěru v sebe i v ostatní. Shromažďujte se v blízkosti svých kostelů, buďte trpěliví, snášenliví a modlete se, dokud bouře nepřejde“ – píše chaldejský patriarcha Mar Sako.

Teroristé tzv. Islámského státu, který kontroluje sever a západ Iráku, se přihlásili ke včerejším atentátům, které si v šíitských čtvrtích Bagdádu vyžádaly 27 lidských životů. V Mosulu se po vypálení syrsko-katolického biskupství teroristé zmocnili starobylého kláštera Mar Behnam nedaleko Qaraqosh, odkud vyhnali tamější syrsko-katolické mnichy, jak potvrdil syrsko-katolický biskup Mosulu, Yohanna Petros Moshe agentuře Fides. Podobný osud stihnul v Mosulu také klášter sv. Jiří, dům řeholních sester Nejsvětějšího Srdce a dominikánský konvent, jak sdělil Vatikánskému rozhlasu pomocný chaldejský biskup Bagdádu Saad Syroub, který o situaci v Iráku říká:

Politická situace je velmi komplikovaná. Neshody, které jsou mezi politickými stranami, znemožňují dojít k řešení pro celou zemi. Řešení pro vyhnané rodiny totiž závisí na všeobecné politické situaci. Apely politiků nepřinesly změnu. Doufáme, že rozumní političtí představitelé dosáhnou shody, aby učinili konec této tragédii. Mnoho rodin ztratilo naději. Jsou zoufalé a patrně se rozhodnou odejít.

Donesla se jim papežova slova?

Utrpení, která nosí ve svém srdci, jsou tak velká, že ne vždy sledují všechny zprávy. My biskupové a kněží ovšem dbáme na šíření slov našeho papeže, protože jsou to slova evangelia. Jsme nositeli a činiteli pokoje. Chceme pracovat a žít v pokoji se svými spoluobčany. Bohužel však fanatismus, který v naší zemi narostl, ztěžuje mírumilovné soužití mezi lidmi, ale usilujeme o to. Pronesli jsme spoustu výzev. Včera se v Bagdádu uskutečnilo setkání mezi muslimy a křesťany. Máme zde neustávající kontakty s umírněnou muslimskou obcí. Mezi muslimy máme přátele, kteří vědí, že je to všechno pochybené. Pěstujeme tedy tyto mírumilovné vztahy, abychom vytvářeli spravedlivější soužití všech.

Říká bagdádský pomocný biskup Syroub.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.