Papežovo poselství do jednoho buenosaireského poutního kostela

23.7.2014 

Blízkost v modlitbě a vděčnost vyjádřil papež František věřícím a poutníkům, kteří se o nadcházející neděli (27.7.) shromáždí v Buenosaireské čtvrti Mataderos u příležitosti 50. výročí svatyně sv. Pantaleona. V poselství papež s nostalgií vzpomíná na doby, kdy jako arcibiskup Buenos Aires osobně navštěvoval farnost zasvěcenou tomuto svatému lékaři Nikomédie (v dnešním Turecku). „Rád bych byl spolu s vámi – píše František – abych si připomněl doby, kdy jsem 27. července mohl přicházet do vaší svatyně pomáhat kněžím zpovídat. Vracel jsem se domů vždycky duchovně posílen svědectvím víry,“ svěřuje se papež. „Dobro, kterého se mi tam dostalo, je nepředstavitelné. A za to vše bych rád poděkoval. Kéž vás Pán hojně odmění.“ Papež dále ujišťuje, že se „modlí za tamější rodiny, svatyni i kněze“ a „zdůrazňuje, že „si vybavuje mnohé tváře a mnohá jména spolupracovníků“. Zmiňuje také „gesta naděje, jimiž věřící čekající ve frontě, projevují úctu k sošce sv. Pantaleona. Veškeré toto svědectví víry a modlitby – konstatuje František – mne nyní pomáhá důvěřovat a více se modlit.“ Papež nakonec přirovnává svatyni ke „chrámu, který zdánlivě stojí, avšak putující Boží lid mu umožňuje, aby kráčel. Padesát let již takto putuje v srdcích mnoha věřících, kteří tam přicházejí uctít tohoto světce, vyprošovat spásu a vyznávat svoji víru. A tak také putuje v duši celé čtvrti a promítá se do celého města. Prosím Pána, píše v závěru papež František, aby vás obdařil milostí ubírat se uprostřed velkoměsta nadále touto cestou. Jsem v těchto dnech oslav 50. výročí spolu s vámi. A prosím vás, abyste nezapomněli se za mne modlit.“ končí se papežovo poselství zveřejněné vatikánským deníkem L´Osservatore Romano. Svatyně sv. Pantaleona je v těchto dnech dějištěm duchovní obnovy, která začala minulý pátek. V neděli 27. července bude chrám otevřen od 5h ráno až do půlnoci a bude zde slouženo celkem 10 mší svatých.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.