Papežův zvláštní vyslanec odletěl do Iráku

11.8.2014 

Včera večer přijal Svatý otec v Domě sv. Marty kardinála Fernanda Filoniho, prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, kterého jmenoval svým zvláštním vyslancem v Iráku, aby tak vyjádřil svoji blízkost tamějším zejména křesťanským obyvatelům tvrdě zasaženým postupem teroristického uskupení tzv. Islámského státu, které je vyhnalo z jejich domovů. Svatý otec, jak sděluje vatikánské tiskové středisko, se s kardinálem Filonim rozdělil o své pocity vzhledem k probíhajícím tragickým událostem a předal mu jistý peněžní obnos určený na pomoc lidem nejvíce postiženým. Kardinál Filoni dnes, těsně před svým odletem z Říma, zdůraznil v prohlášení zanechaném Vatikánskému televiznímu centru, že papeži leží na srdci osudy mnoha křesťanů, ale i příslušníků ostatních menšin, které jsou pronásledovány a musejí si zachraňovat život útěkem:

Papežova starostlivost byla citelná a nabyl jsem dojmu, že Svatý otec by rád tyto sužované lidi osobně navštívil. Pověřil mne, abych tlumočil tyto jeho sympatie a lásku, kterou papež chová k těmto ubožákům dneška.

Kardinál Filoni, který byl nunciem v Iráku v letech 2001 – 2006, tedy během násilného obsazení této země vojsky Spojených států a NATO, poukázal na to, že jeho posláním je povzbudit, posílit důvěru a poskytnout duchovní, morální a psychologickou podporu:

Máme za to, že tito křesťané mohou po tolika letech útrap dojít k přesvědčení, že Irák už není jejich země. Irák byl tradičně zemí, kde spolu žili lidé různých národních a náboženských příslušností. Byl pohostinnou zemí, kde historicky celá dlouhá staletí společně žili různé menšiny a většiny obyvatelstva. Bylo by proto dnes opravdu škoda toto bohatství ztratit.

Tato mise má proto iráckým křesťanům říci, že mají budoucnost. „Jsem přesvědčen – říká kardinál Filoni – že tamější představitelé udělají všechno pro to, aby těmto křesťanům vytvořili podmínky, v nichž budou moci žít bezpečně a pohodlně.“

Potřebují však také pocítit, že všeobecná církev je s nimi, že je neopouští a váží si jich, aby jim dodala také důvěru v sebe a ve vztahy, které mohou navazovat s ostatními. Toho všeho si je papež vědom.

Obsahem mise, říká dále kardinál Filoni, je také snaha usnadnit lokálním představitelům, aby vnímali bohatství svého obyvatelstva, a současně zjistit, jak konkrétně by se mu v nejbližší budoucnosti dalo pomoci. Bude to také příležitost poděkovat všem představitelům, církevním i necírkevním organizacím za všechno, co pro tyto tak zkoušené lidi dělají“ – říká zvláštní vyslanec papeže Františka v Iráku, kardinál Fernando Filoni, který se dnes vydal na cestu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.