Být radostnými posly rána pokojného světa

15.8.2014 

Promluva papeže před Angelus, Tedžon – Jižní Korea

Drazí bratři a sestry,

Na závěr mše svaté se ještě obrátíme k Matce Boží, Královně nebe. Jí odevzdejme svoje radosti, bolesti a naděje. Svěřme jí zvláště všechny, kdo přišli o život při ztroskotání trajektu Se Wol jakož i všechny, kdo trpí důsledky tohoto velkého národního neštěstí. Pán ať přijme zesnulé do svého pokoje, potěší zarmoucené a nadále podporuje ty, kdo velkodušně přispěli na pomoc bratřím a sestrám. Tato tragická událost, která spojila Korejce v bolesti, ať upevní úsilí o spolupráci všech na obecném dobru.

Prosme také Pannu Marii, aby milostivě shlédla na ty z nás, kteří strádají, zejména na nemocné, chudé a ty, kteří přišli o důstojnou práci. V den, kdy Korea slaví svoje osvobození, prosme Matku Boží, aby opatrovala tento šlechetný národ a jeho občany. Svěřme do její ochrany všechny mladé lidi, kteří sem přišli z celé Asie. Kéž jsou radostnými posly rána mírumilovného světa podle Božího plánu.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.