Telefonát papeže Františka do iráckého uprchlického tábora

30.8.2014 

Zástupce ředitele Tiskového střediska Svatého stolce, O. Ciro Benedettini, dnes u papežova soukromého sekretáře ověřil pravdivost zprávy, kterou v pátek přinesla katolická agentura Zenit. Článek se týkal dopisu, který Svatému otci adresoval irácký kněz O. Behnam Benoka, a následného osobního telefonátu papeže Františka.

„List ze slzavého údolí“, tak navzal irácký kněz své zoufalé psaní, které papeži doručil při zpátečním letu z Jižní Koreje prostřednictvím jednoho ze členů novinářského doprovodu. O. Benoca je farářem malého křesťanského města Bartella poblíž Mosúlu a vicerektorem katolického semináře v Ankawě. Nyní však, jak píše v dopise otištěném italskou agenturou, žije ve stanu, který vystavěl spolu s lékařským personálem a dobrovolníky a kde poskytuje první pomoc "bratřím, prchajícím před pronásledováním". „Svatosti“, píše rodák z Ninivské planiny, „životní situace tvých oveček je bídná. Umírají a mají hlad, jsou vystrašené a už nemohou dále. Nás kněží, řeholníků a řeholnic je tak málo, že brzy nebudeme schopni pomáhat tvým i našim synům v jejich fyzických a psychických potřebách.“

Irácký kněz oceňuje opakované výzvy Petrova nástupce, aby bylo zastaveno utrpení iráckých křesťanů. „Chtěl bych ti mnohokrát poděkovat“, píše O. Benoka, „protože nás stále nosíš v srdci a kladeš nás na oltář při každé mši, aby Bůh smyl naše hříchy, smiloval se nad námi a snad od nás také odejmul tento kalich.“ V samém závěru listu irácký kněz projevuje své obavy a prosí o papežovo požehnání: “Píši v slzách, protože zde žijeme v temném údolí, uprostřed velké smečky rozlícených vlků. Svatosti, obávám se zejména o naše nejmenší, novorozence, kteří denně zápasí o přežití a neustále slábnou. Bojím se, že některé z nich uchvátí smrt. Pošli nám své požehnání, abychom měli sílu jít dále a abychom ještě dokázali odolávat“, končí psaní s podpisem Behnam Benoka.

Odpověď papeže Františka na sebe nenechala dlouho čekat. Den po svém návratu z asijské apoštolské cesty, v dopoledních hodinách 19. srpna, Svatý otec iráckému knězi zatelefonoval. Podle informace Otce Behnama papež projevil své hluboké dojetí nad obdrženým dopisem a také vyjádřil vděčnost dobrovolníkům, kteří pracují v uprchlických táborech. Petrův nástupce opětovně vyslovil svou plnou podporu pronásledovaným křesťanům a ujistil, že jim stojí nablízku. Přislíbil, že bude nadále pokračovat v úsilí, které by ulehčilo jejich utrpení. V závěru telefonického rozhovoru papež František udělil své apoštolské požehnání a prosil Pána o dar vytrvalosti ve víře pro irácké křesťany.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.