Papež k biskupům Demokratické republiky Kongo : Šokuje mne osud dětských vojáků

12.9.2014 

Mír, rodina, mládež. Této trojici témat se věnuje papež František v textu, který rozdal biskupům Demokratické republiky Kongo při závěrečné audienci jejich kanonické návštěvy ad limina. Svatému otci leží na srdci osud mladých lidí, kteří trpí nejistými životními vyhlídkami, nemohou pokračovat ve studiích a nenacházející práci. Papež, jak sám píše, je zděšen, když pomyslí na mladé lidi a děti, nucené narukovat a zabíjet. Zejména takovéto mládeži mají afričtí biskupové poskytovat veškerou možnou pomoc, vytvářet pro ně prostory k lidské, duchovní i profesionální formaci. František zdůrazňuje, že nejúčinněji se násilí, nerovnost a etnické rozepře překonávají tím, že mladé lidi vychováme v kritickém duchu a dovedeme je ke zralosti skrze evangelní hodnoty. Biskupové v Demokratické republice Kongo mají posílit pastorační péči na univerzitách a ve školách, žádá papež František.

Biskupská konference Demokratické republiky Kongo má neúnavně usilovat o spravedlivý a trvalý mír v zemi, vyzývá dále římský biskup. Je nezbytné, aby katolická církev podporovala proces odzbrojení a přitom spolupracovala s ostatními náboženstvími, nemá však nahrazovat politické instituce, nabádá papež a dodává: Pastýři se mají vyvarovat toho, aby zabírali místo politicky angažovaných laiků.

A konečně papež vyzývá, aby biskupové Demokratické republiky Kongo stáli nablízku rodinám, ohrožených rozkladem kvůli válce a chudobě. Katolická církev má také pomáhat lidem, zraněným životem, píše papež, tedy obětem násilí, interním uprchlíkům a emigrantům. Jako pastýři jste povoláni k tomu, abyste usilovali o společnost založenou na lidské důstojnosti, vybízí papež František africké biskupy.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.