Blíží se svatořečení italské řeholnice a indického oratoriána

17.9.2014 

Papež František dnes přijal prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kard. Angela Amata. V rámci soukromé audience Svatý otec zmíněnou kongregaci oprávnil k veřejnému vyhlášení trojice dekretů. Týkají se zázraků na přímluvu dvou Božích služebníků a jedné blahoslavené. Cesta k beatifikaci se tak otevírá pro emeritního biskupa italské diecéze San Miniato mons. Pia Alberta del Corona (1837-1912), který toskánskou diecézi vedl na přelomu 19. a 20. st. Byl členem řádu bratří kazatelů a sám založil kongregaci dominikánských sester od Ducha svatého.

Brzké blahořečení bude slavit také kanadská církev, protože vatikánská kongregace uznala zázrak na přímluvu ctihodné Elisabetty Turgeonové (1840-1881), zakladatelky kongregace sester Panny Marie Růžencové. Kanadská řeholnice žila v druhé polovině 19. století.

Třetím dekretem Kongregace pro blahořečení a svatořečení schvaluje kanonizaci bl. Marie Kristýny od Neposkvrněného Početí, občanským jménem Adelaide Brandové. Tuto zakladatelku ženské řeholní kongregace ctitelek Nejsvětější Svátosti,Congregatio Victimarum Expiatricum a Sacramentatio Iesu blahořečil Jan Pavel II. v roce 2003.

Papež František při dnešní audienci rovněž souhlasil s kladným hlasováním kardinálského sboru v otázce kanonizace biskupa a mučedníka, oratoriána Josepha Vaze (1651-1711). Petrův nástupce by měl tohoto apoštola Cejlonu svatořečit při své lednové cestě na Srí Lanku. Proto Svatý otec rozhodl, že v brzké době svolá kardinálskou konzistoř pro posledně dvě jmenované kauzy svatořečení.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.