Papež k biskupům z Pobřeží slonoviny : Vyhněte se náboženské interpretaci konfliktů

18.9.2014 

Papež František dnes v rámci návštěvy ad liminapřijal biskupskou konferenci Pobřeží slonoviny. Katolická církev je v této africké zemi relativně mladá, díky misijním dílům vznikla teprve na sklonku 19. století a náleží do ní zhruba pět milionů lidí, tedy asi čtvrtina obyvatel. Více než polovina populace Pobřeží slonoviny vyznává tradiční africké kulty, zatímco na severu země žije třímilionová muslimská komunita. Vzmáhají se také sekty. Jak vyplývá ze zpráv místních biskupů, jsou nuceni usilovat o upevnění katolické víry a příslušnou formaci, vyvarovat se hrozby náboženského synkretismu a zasazovat se o vedení mezináboženského dialogu. Navíc se musí vyrovnávat s nestabilní politickou situací, která začala poslední povolební krizí v letech 2010-11.

Katolická církev Pobřeží slonoviny se snaží vystupovat v procesu národního smíření, což papež František ocenil ve své dnešní promluvě k africkým biskupům. Varoval je však před tím, aby se osobně angažovali v politických sporech na úkor obecného dobra. Je důležité, vybízel Svatý otec, abyste udržovali konstruktivní vztahy se státním představiteli a různými složkami společnosti a šířili evangelního ducha dialogu a spolupráce. Římský biskup rovněž vyzval k pokračování dialogu s islámem. Pouze takto odradíte věřící od násilnických náboženských odchylek a vyhnete se chybám, plynoucím z náboženské interpretace konfliktů ve vaší zemi, radil Svatý otec biskupům Pobřeží slonoviny, kteří dnes vykonali kanonickou návštěvu ad limina.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.