Pozdrav před modlitbou Angelus

28.9.2014 

Papežův pozdrav na závěr mše se seniory, nám. sv. Petra

Ještě než tuto bohoslužbu zakončíme, rád bych pozdravil všechny poutníky, zvláště starší, kteří přišli z mnoha zemí. Srdečné díky.
Obracím se také k účastníkům poutního setkání „Cantare la fede“ pořádaného u příležitosti třicátého výročí založení sboru římské diecéze. Děkuji za vaši účast a děkuji vám, že jste spolu se Sixtinským sborem doprovázeli tuto bohoslužbu. Konejte tuto liturgickou službu ve svých komunitách nadále s radostí a velkodušností.

Včera byl v Madridu beatifikován biskup Álvaro del Portillo. Jeho příkladné křesťanské a kněžské svědectví kéž probudí v mnohých touhu lnout stále více ke Kristu a evangeliu.

Příští neděli bude zahájeno zasedání biskupského synodu o rodině. Zde je přítomen hlavní zodpovědný, kardinál Baldisseri: modlete se za něho. Vybízím všechny, jednotlivce i společenství, aby se modlili za toto důležitou událost a svěřuji tento úmysl přímluvě Panny Marie Salus Populi Romani. Nyní se společně pomodleme Anděl Páně. Prosme touto modlitbou Marii o ochranu pro staré lidí z celého světa, zejména pro ty, kdo žijí v těch nejtěžších situacích.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.