Na prvním místě je dobro obětí

21.7.2004 

Tři organizace křesťanských církví v Evropě podpořily ve společném prohlášení návrh konvence proti obchodu s lidskými bytostmi předložený Radou Evropy. Komise církví pro přistěhovalce v Evropě, Konference Evropských církví a Caritas Evropa ocenily ve rovnováhu mezi posílením zákona a práv obětí.

Křesťanské organizace zdůrazňují, že obchod s lidskými bytostmi je úzce spojen s nemožností legální migrace, se sexuální diskriminací a sociálními rozpory. Konvence by měla mít v první řadě na zřeteli dobro obětí. Navrhují proto zahrnout do konvence právo na adekvátní informace a pomoc obětem, včetně práva na povolení k pobytu. Prohlášení vyzývá rovněž k posílení spolupráce v této oblasti mezi státními instituce a nevládními organizacemi.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.