Papež: Rodina roste ve světle a síle Božího Slova

5.10.2014 

Několik desítek tisíc věřících se shromáždilo na Svatopetrském náměstí těsně před polednem, aby si zde vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce z okna nejvyššího patra apoštolského paláce. Papež František mimo jiné řekl:

Aby rodina mohla prospívat dobře, s důvěrou a nadějí, je zapotřebí, aby byla živena Božím Slovem. Šťastnou shodou okolností proto právě na dnešek připravili naši bratři paulíni velkou distribuci Biblí tady na Svatopetrském náměstí a na mnoha dalších místech. Poděkujme našim bratřím paulínům! Činí tak u příležitosti stého výročí založení své kongregace bl. Giacomo Alberionem, velkým apoštolem hromadné komunikace. Proto dnes na zahájení synodu o rodině můžeme s pomocí paulínů říci: Bible v každé rodině! Někdo může říci: „Otče, my už máme doma dvě nebo tři.“ – Kam jste je tedy dali? Bible není k tomu, aby se uložila do skříně, ale aby byla po ruce, a často se z ní četlo, každý den, ať už individuálně nebo společně, manžel s manželkou, rodiče s dětmi, třeba večer, zvláště v neděli. Takto rodina roste a putuje ve světle a v síle Božího Slova!

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před modlitbou Anděl Páně je ZDE

V závěru Petrův nástupce zmínil v Itálii připomínaný Den odstraňování architektonických bariér a povzbudil k tomu, aby „instituce a občané stále více brali zřetel na tento sociální cíl“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.