Křesťan se neobejde bez milosti

23.10.2014 

Nelze být křesťany bez milosti Ducha, který nám dává sílu mít rád – řekl papež František v homilii při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty.

Středem papežova kázání bylo čtení z listu Efesanům (3,14-21), ve kterém se svatý Pavel dělí o svoji zkušenost s Ježíšem Kristem; koná „úkon adorace“ a »kleká na kolena před Otcem«, který »má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení vznešenější, než my prosíme nebo chápeme«. Apoštol Pavel, komentoval papež František, „užívá slovník nemající hranice, klaní se Bohu, který je jako bezbřehé moře, bezmezné a nezměrné moře, a vyprošuje nám u Otce, aby »v nás mocně zesílil vnitřní člověk skrze jeho Ducha«.“

Prosí Otce, aby jeho Duch přišel k nám a posílil nás. Není možné pustit se dál bez síly Ducha. Naše síly jsou slabé. Nelze být křesťany bez milosti Ducha. Právě Duch mění naše srdce, umožňuje nám konat pokroky v ctnosti a plnit přikázání.

„Potom prosí Otce o další milost,“ pokračoval papež, totiž o „přebývání Krista v nás, abychom rostli v lásce. Kristovu lásku přesahující všechno poznání nelze chápat jinak než tímto nezměrně velkým úkonem adorace“.

Pavlova mystická zkušenost nás učí modlitbě chval a adoraci. Před našimi malostmi a spoustou našich egoistických zájmů Pavel propuká v chválu a úkonem adorace prosí Otce, aby nám poslal Ducha, obdařil nás silou, umožnil jít vpřed, dal nám pochopit Kristovu lásku, v níž nás Kristus upevňuje. Říká Otci: Děkuji ti, protože máš moc vykonat věci, které se ani neodvažujeme myslet. To je pravá modlitba. To je krásná modlitba.

V samotném závěru pak papež řekl:

Tento vnitřní život umožňuje pochopit Pavla, který opustil všechno a všechno považoval za smetí, aby získal Krista a byl s Kristem. Prospěje nám takto smýšlet, také nám prospěje klanět se Bohu. Prospívá nám, když chválíme Boha a vstupujeme do celé té šířky, vznešenosti, štědrosti a lásky. Prospívá nám to, neboť nám to umožňuje pokročit v tom velkém a jediném přikázání, které je základem všech ostatních: lásce k Bohu a lásce k bližnímu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.