Schváleny konstituce Legionářů Kristových

1.11.2014 

Svatý stolec schválil nové konstituce řeholní kongregace Legionářů Kristových. Jejich generální představený o. Eduardo Robles-Gil oznámil, že text nových konstitucí schválila vatikánská Kongregace pro instituty zasvěceného života 16. října a dnes vstoupily v platnost. Skončil se tak komplikovaný proces obnovy tohoto řeholního institutu, který se ocitl v krizi v důsledku „objektivně nemorálního jednání“ jejich zakladatele (o.Marcial Maciel Degollado), které „mělo vážné důsledky v životě i struktuře kongregace Legionářů,“ jak před čtyřmi roky konstatovala apoštolská vizitace (tiskové sdělení Svatého stolce z 1.5.2010). Nové konstituce, přijaté na generální kapitule pod vedením papežského delegáta kardinála De Paolise začátkem letošního roku, plně objasňují a vyjadřují poslání a charisma Legionářů Kristových. Text konstitucí byl podstatně zjednodušen. Oproti původním 872 normám jich má nynější text 235. Konstituce stanovují revizi řeholní formace a jasně oddělují vnitřní obor od vnějšího, což znamená v terminologií kanonického práva prostor svědomí od veřejného prostoru. Byly proto například odděleny funkce spirituálů a řeholních představených.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.