Papež: Řeholní život má církvi pomáhat růst v přitažlivosti

7.11.2014 

Řeholníci jsou povoláni dosvědčovat bratrství prorocky a nikoli ideologicky – řekl papež František na setkání s italskou konferencí vyšších řeholních představených, která zasedala v těchto dnech v Tivoli. Stočlenné konferenci italských řádových představených papež František řekl:

Řeholní život má především a hlavně pomáhat církvi uskutečňovat onu »přitažlivost«, která jí dává růst, aby se při pohledu na svědectví bratra či sestry, kteří žijí zasvěceným životem, lidé ptali »co je to tady?«, »co vede tohoto člověka za světský horizont«. Řeholní život má pomáhat církvi růst v přitažlivosti

Řeholníci – pokračoval dále František – jsou dále povoláni prorocky dosvědčovat evangelní život. Prorocké svědectví je totéž, co svatost.

Pravé proroctví není nikdy ideologické, není v konfliktu s institucí, je institucí. Proroctví je institucionální. Pravé proroctví není ideologie, není podle »módy«, nýbrž vždycky je znamením odporu podle evangelia, tak jako jím byl Ježíš. Ježíš byl znamením odporu například pro náboženské autority svojí doby, pro předáky farizeů a saduceů, učitele Zákona. A byl jím také pro jiné proudy a strany: pro esény, zelóty apod.

„To všechno vyžaduje především obrácení, modlitbu a adoraci – řekl dále Petrův nástupce. Zřetelným znamením, kterým se má dnes zasvěcený život vyznačovat, je bratrství.“

Prosím vás však, ať se mezi vámi nevyskytuje terorismus klevet. Ten vyžeňte. Ať vládne bratrství. A máš-li něco proti svému bratrovi, řekni mu to do tváře… Možná že přitom narazíš, ale nevadí. Je to lepší než terorismus klevetění.

„Dnešní dominantní kultura – pokračoval papež – je individualistická, soustředí se na subjektivní práva. Je to kultura, která působí korozi společnosti, počínaje její základní buňkou, kterou je rodina. Zasvěcený život může pomáhat církvi a společnosti dosvědčováním bratrství, dosvědčováním toho, že je možné žít společně jako bratři v různosti.“

Častokrát se chybuje, protože všichni jsme hříšníci. Pochybení se však uznává, žádá se odpuštění a nabízí se odpuštění. A to dělá církvi dobře. V těle církve tak může obíhat míza bratrství. A to dělá dobře i celé společnosti.

„Avšak toto bratrství – řekl dále papež – předpokládá otcovství Boha a mateřství církve a Matky, Panny Marie. Denně musíme prožívat tento vztah modlitbou, eucharistií, adorací a růžencem. Takto denně obnovujeme svoje »přebývání« s Kristem a v Kristu a takto máme autentický vztah s Otcem, který je v nebesích, a s Matkou církví, naší svatou matkou církví hierarchickou a Matkou Marií. Pokud naše bratrství stále trvá v těchto základních vztazích, pak jsme s to uskutečnit jej autenticky, tedy jako osvědčující bratrství, které přitahuje“ – řekl dnes papež František italské konferenci vyšších řeholních představených.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.