Papež k salesiánkám: Nezapomínejte na Patagonii!

8.11.2014 

Svatý otec dnes přijal asi dvě stě účastnic generální kapituly Dcer Panny Marie Pomocnice, mezi nimi také dvě české salesiánky. Audience v Klementinském sále Apoštolského paláce se konala téměř v závěru více než měsíční kapituly, která na budoucích šest let potvrdila dosavadní generální představenou, Matku Yvonne Reungoatovou. A právě této ženě Petrův nástupce hned v úvodu poděkoval za její houževnatost.

“Drahé sestry, Matka Yvonne sice poděkovala za audienci, ale ta by se nikdy nekonala bez jejího naléhání. Nevím, jestli tato generálka umí u vás doma vládnout, ale určitě dokáže bušit na dveře. A ujišťuji vás, že silně!

Dnešní společnost i církev jsou poznamenány mnoha formami duchovní a materiální chudoby. Trvá bída, ale nedostává se lásky a vztahů, poznamenal papež. Právě v tomto kontextu salesiánky mají láskyplně podchycovat křehkosti a slabosti mladých lidí, ve stylu svatých Jana Bosca a zakladatelky Marie Dominiky Mazzarellové. Svatý otec poté reagoval na téma generální kapituly: „Být s mladými lidmi domem, který evangelizuje“.

“Jde o to nastolit atmosféru spoluzodpovědnosti, která by podporovala rozvoj víry u jednotlivců a jejich osobní přilnutí k Ježíši, aby nadále On sám podmaňoval každého člověka. Takto se mladí lidé formují k tomu, aby se oni sami stávali nositeli evangelia pro jiné mladé.“

Rozšiřte zrak, abyste rozpoznaly skutečné potřeby a urgentní situace ve stále se měnící generaci, vybízel dále Svatý otec. Buďte prorockým svědectvím a výchovnou přítomností, přijímejte všechny mladé lidi bez rozdílu a hledejte nové možnosti apoštolátu v jejich digitálním světě.

“To vše vyžaduje, aby středem našeho bytí byl Kristus. Je nutné dát se hníst Božím slovem, které osvěcuje, vytyčuje směr a podpírá. Je třeba živit misionářského ducha vytrvalou modlitbou, adorací, onou „ztrátou času“ před svatostánkem.“

Zároveň se máte navzájem přijímat se svými nedostatky, vlastnostmi i dary, podle Ježíšových slov: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem (Jan 13,35), zdůraznil římský biskup.

“Chci zopakovat radu, kterou jsem v těchto dnech dal jiné skupině řeholníků. Nikdy mezi sebou nedopusťte závist, žárlivost, ale buďte doma jednotné! Nejnebezpečnější terorismus, který vstoupil do řeholního života, je pomluva. Máš-li něco proti své spolusestře, jdi a řekni jí to do očí. Pomluva je jako bomba svržená na komunitu, která vše zničí. Tedy jednota bez pomlouvačného terorismu.“

V samém závěru papež vyzdvihl, že církev si velice váží zasvěceného života, který je jádrem společenství a zároveň rozhodujícím prvkem misijního poslání církve. Kéž vaše kongregace naplňuje tento závazek a nezapomíná na Patagonii, loučil se papež s Dcerami Panny Marie Pomocnice s odkazem na první misionářský sen Dona Bosca.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.