Promluva k poutníkům na kanonizaci

23.11.2014 

Papež František před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra

„Drazí bratři a sestry!
Na závěr této bohoslužby bych rád pozdravil vás všechny, kteří jste přišli vzdát poctu novým světcům, zvláště oficiální delegace Itálie a Indie. Kéž příklad čtyř italských světců, pocházejících z Vicenze, Neapole, Cosenze a Rimini, pomáhá milovanému italskému lidu oživovat ducha spolupráce a svornosti pro obecné blaho a hledět do budoucnosti s nadějí, v jednotě a s důvěrou v blízkost Boha, který neopouští nikdy, ani v těch nejobtížnějších chvílích.
Kéž Pán na přímluvu dvou indických světců z Keraly, velké země víry kněžských a řeholních povolání, dá nový misijní impuls skvělé církvi v Indii, aby indičtí křesťané inspirováni jejich příkladem svornosti a smíření pokračovali cestou solidarity a bratrského soužití.
Srdečně zdravím kardinály, biskupy, kněze, jakož i přítomné rodiny, farnosti, sdružení a školy. Obraťme se nyní se synovskou láskou k Panně Marii, Matce církve, Královně všech svatých a vzoru všech křesťanů.“

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.