Videoposelství papeže Františka do iráckého Irbilu

6.12.2014 

Papež František natočil videoposelství pro křesťany a obyvatele Iráku. Doručil jej tam lyonský kardinál Philip Barbarin, který je v těchto dnech na návštěvě ve městě Irbil. Francouzského kardinála doprovází stovka dobrovolníků různých charitativních organizací z Lyonu, které zprostředkovávají pomoc tamějšímu obyvatelstvu vyhnanému ze svých domovů takzvaným Islámským státem. Petrův nástupce poděkoval členům francouzské charitativní mise za jejich iniciativu a tamější obyvatele (viz foto) pozdravil:

Také já bych chtěl být s vámi, ale poněvadž nemohu, činím tak touto cestou. Jsem vám však ve chvílích této zkoušky nablízku. Během návratu z Turecka jsem mluvil o sužovaných křesťanech Blízkého východu. Děkuji vám za vaše svědectví, které je prostoupeno mnohým utrpením. Zdá se, že někdo nechce, aby křesťané žili na Blízkém východě, ale vy Krista dosvědčujete. Myslím na rány a bolesti matek, na děti, na staré lidi, na všechny, kdo museli uprchnout. Jak jsem připomněl v Ankaře, je obzvláště znepokojivé, že kvůli extremistické a fundamentalistické skupině musejí křesťané, ale také jezídi a další snášet nelidské utrpení pro svoji etnickou a náboženskou příslušnost. Křesťané a jezídi byli vyhnání ze svých domovů, museli opustit vše, aby zachránili svůj život a nezapřeli svoji víru. Násilí postihlo také budovy náboženského kultu, historické a kulturní památky, jakoby měla být smazána jakákoli stopa a vzpomínka. Náboženští představitelé mají povinnost odsuzovat veškeré násilí a pošlapávání důstojnosti a lidských práv.

Chtěl bych dnes být nablízku vám, kteří snášíte toto utrpení… A myslím na sv. Terezii od Dítěte Ježíše, která vnímala sebe a církev jako třtinu. Když zavane vítr a bouře, třtina se nakloní, ale nezlomí! Vy jste nyní jako tato třtina. Jste obtíženi bolestí, ale držíte se víry a máte sílu jít dál. Jste pro nás svědectvím. Dnes jste Boží třtinou. Třtinou, která se sklání pod silným vichrem, ale potom povstane! Chci vám ještě jednou poděkovat. Prosím Ducha, který obnovuje všechno, aby každému z vás daroval sílu a vytrvalost. Je to dar Duch svatého. A zároveň důrazně žádám, stejně jako v Turecku, o větší mezinárodní součinnost za účelem vyřešení konfliktů, jimiž krvácí vaše země, odstranění příčin, které nutí lidi utíkat ze svojí vlasti, a vytváření podmínek, jež umožní zůstat nebo se vrátit. Přeji vám, abyste se mohli vrátit.

Drazí bratři a sestry, nosím vás ve svém srdci, v modlitbě. Jste v srdcích a modlitbě všech křesťanských komunit, které prosím, aby se 8. prosince obzvláště modlili za vaši ochranu u Matky Boží. Ona je Matkou, která vás chrání. Bratři a sestry, vaše vytrvalost je mučednictvím, plodnou jitřenkou. Prosím vás, abyste se modlili za mne. Pán vám žehnej a Matka Boží ochraňuj!“ Řekl papež František ve videoposelství adresovanému křesťanům a obyvatelům Iráku.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.