Papež ke klimatickým změnám: téměř jsme vyčerpali čas k jejich řešení

11.12.2014 

Hlavní město Peruánské republiky hostí v prvních dvanácti prosincových dnech dvacátou klimatickou konferenci, které se účastní zástupci většiny světových zemí. Petrův nástupce se v této souvislosti obrátil s osobním listem na peruánského ministra životního prostředí, pana Manuela Vidala. Papež připomíná, že diskuse o klimatických změnách dopadá na celé lidstvo, zejména na nejchudší obyvatele planety a budoucí generace. Konferenční jednání tudíž obnáší závažnou etickou a morální zodpovědnost.

Je příznačné, píše Svatý otec dále, že dějištěm konference je pobřeží omývané Humboltovým proudem, který symbolicky spojuje národy Ameriky, Asie a Oceánie. Papež v tom spatřuje pobídku ke společné práci v účinném boji proti globálnímu oteplování. Tato kolektivní reakce by měla překlenout partikulární zájmy a postoje a vymanit se politickým a ekonomickým tlakům, vyzývá dále.

Papež poukazuje na drama malých ostrovních států, zejména v oblasti Pacifiku, které jsou změnami klimatu nejvíce ohroženy v důsledku růstu hladiny oceánu. Upomínají nás na nedbalost a nečinnost, kterým musíme čelit kulturou solidarity, setkávání a dialogu. Čas k nalezení globálního řešení pomalu vyprchal, varuje Petrův nástupce. Ve své společné odpovědi proto musíme být schopni dokázat zodpovědnost za ochranu planety a lidské rodiny, píše papež František do Limy účastníkům 20. klimatické konference.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.