Svatý stolec finančně podpořil západoafrické diecéze v boji s ebolou

7.1.2015 

Svatý stolec ocenil místní katolické církve v Guineji, Libérii a Sierra Leone za jejich pohotovou reakci na krizi, kterou vyvolala epidemie viru ebola. A jako konkrétní podporu tamním církevním institucím zasílá finanční příspěvek ve výši 3 milionů euro, oznámila Papežská rada Iustitia et Pax ve zvláštním dokumentu, který se týká pastorační odpovědi na relativně novou nemoc.

Pomoc Svatého stolce se zaměřuje zejména na farnosti, které jsou základní institucí při řešení důsledků epidemie. Právě na ně se totiž obracejí o pomoc ti, kteří přežili. Vatikánské fondy budou využity mimo jiné na nákup základního zdravotnického zařízení a materiálu, přepravu nemocných a obnovu struktur. Svatý stolec také přispěje na formaci kněží, řeholníků a řeholnic i laických pastoračních pracovníků, aby byli kromě ošetřovatelské péče lépe připraveni na psychické a duchovní doprovázení pacientů. Snahou katolické církve v místních komunitách je rovněž zabránit dalšímu šíření nemoci, čteme v dokumentu Papežské rady Iustitia et Pax.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.