Italský episkopát: Atentát na manželství

30.1.2015 

„Očekáváme brzké přijetí státního zákona, jak to již přislíbil premiér Renzi“, řekl primátor Říma, Ignazio Marino (foto), poté co římský magistrát odhlasoval za aplausu gayovských organizací zavedení registru partnerských svazků. „Je to atentát na manželství, jak jej chápe italská Ústava.“ Tak komentoval toto rozhodnutí pro Vatikánský rozhlas předseda komise pro rodinu a život při italském episkopátu, mons. Enrico Solmi:

Římský magistrát odložil masku a ukázal pravý účel registrace partnerských svazků, totiž zavedení takzvaného gayovského manželství, zdůrazňuji takzvaného, čímž nepřímo vzniká možnost, která v Itálii není uzákoněna. Je to snaha předstírat, že je manželstvím něco, co jím není. Manželství je soužití muže a ženy stvrzené veřejnou smlouvou v rodičovské perspektivě. Když se dvě osoby téhož pohlaví rozhodnou ke společnému soužití, zajisté k tomu mají svobodu, ale nemůže to být chápáno jako manželství. Registrace partnerských svazků zavedená v Itálii mnoha jinými městskými magistráty je vlastně pokusem o překlenutí státní legislativy nebo vynucováním - a řekl bych přímo - násilným pokusem o jejich uzákonění. Kromě útoku na manželství je to také útok na sociální soudržnost. Jednou z charakteristik manželství je totiž jeho sociální, vztahový charakter. Tento akt spojuje niterné rozhodnutí muže a ženy a stává se sociálním aktem. Zahrnuje v sobě veřejný vztah, který má mocný dopad na společnost, protože od něho se odvíjí jejich společné soužití. Z tohoto plodného vztahu se rodí děti, které jsou obecným dobrem. Rodičovství tak předává kulturní odkaz, který se po staletí vyvíjel v jednotlivých pokoleních a je kreativně nabízen budoucnosti.

Mons. Solmi dále poukázal na to, že „Itálie má i mnohé jiné problémy v oblasti zdravotnictví, školství a bezpečnosti. Není dostatek práce, takže rodiny jen stěží nacházejí obživu. Toto jsou priority, které absolutně nelze umenšovat. Netřeba se proto věnovat záležitostem, které odvádějí od vlastních sociálních priorit,“ konstatuje předseda komise italského episkopátu pro rodinu a život v souvislosti se zavedením registru partnerských svazků magistrátem města Řím.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.