Papež k italským zemědělcům: Neprodávejme matku zemi

31.1.2015 

Svatý otec František dnes přijal oblastní zástupce Italského zemědělského svazu Coldiretti, který je se svým půldruhým milionem členů hlavní národní organizací zemědělských podnikatelů. Jak zakladatel tohoto sdružení a pozdější křesťansko-demokratický politik Paolo Bonomi před sedmdesáti lety vepsal do prvního článku stanov, inspiruje se ve své činnosti “principy sociálního učení církve.” Zemědělec od Boha přijímá drahocenný dar půdy a svým dílem jej zhodnocuje. Pokračuje tak v poslání, které bylo člověku odjakživa svěřeno – obdělávat a chránit (Gn2,15), zahájil papež František svou promluvu.

” Jaké to vyžaduje nadšení, kolik pozornosti a oddanosti! Vzniká tu rodinný, sesterský vztah k půdě. Bez obdělávání půdy by opravdu neexistovalo lidstvo. Náš život by nebyl dobrý bez potravy, kterou půda dává mužům a ženám na každém světadílu. Zemědělství tudíž má ústřední roli.”

Obdělávání půdy je tedy skutečným posláním a jako takové má být uznáváno a příslušně doceňováno při konkrétních politických a hospodářských rozhodnutích, zdůraznil Petrův nástupce. Je nutné odstranit překážky, kvůli kterým zemědělství neláká mladé generace. Zároveň je nezbytné bránit dalšímu zabírání zemědělské půdy a jejímu využívání k jiným, zdánlivě lukrativnějším aktivitám.

”Také zde vládne bůžek peněz. Existují bezcitní lidé, kteří prodávají rodinu i vlastní matku. V zemědělství nastává pokušení prodat matku zemi.”

Římský biskup v této souvislosti upozornil na dvě kritické oblasti – první je dosud trvající chudoba a hlad. Absolutizace trhu, kultura odpisu a plýtvání, která v případě potravin dosahuje nepřijatelných rozměrů, způsobuje bídu a utrpení mnoha rodin.

”Je třeba zásadně přeorganizovat výrobní a distribuční potravinový systém. Jak nás naučili naši prarodiče, s chlebem se nežertuje. Vzpomínám si, že když jsem byl malý a chléb upadl na zem, učili nás ho zvednout, políbit a položit zpět na stůl. Chléb se určitým způsobem podílí na posvátnosti lidského života, a proto s ním nelze nakládat jako s pouhým zbožím” (srov. Evangelii gaudium, 52-60).

Druhou kritickou oblastí je stav životního prostředí. Člověk je povolán zemi nejen obdělávat, ale také chránit, podotkl papež.

”Skutečně si všímáme, nakolik je důležité chránit stvoření a nakolik je naléhavé, aby se státům za tímto cílem dařilo spolupracovat. Výzva spočívá v tom, jak realizovat zemědělství s nízkým dopadem na životní prostředí, aby naše obdělávání půdy bylo zároveň i její ochranou. Pouze takto umožníme její obydlení a obdělávání také budoucím generacím.”

V závěru papež italským zemědělcům nabídl jednu výzvu a jeden návrh.

”Zvu vás, abyste opětovně nalezli lásku k zemi jako matce – jak by řekl svatý František – ze které jsme byli vzati a ke které jsme povoláni stále se vracet. A odtud vychází také návrh: uchovávat zemi, uzavřít s ní smlouvu, aby mohla být takovou, jakou ji chce Bůh, tedy zdrojem života pro celou lidskou rodinu. Nikoli ji využívat, jako bychom k ní neměli vztah, nechat ji zeslábnout a poté ji opustit, protože už k ničemu není.”

Země totiž ovlivňuje naše bytí – chrání naše zdraví, je pečující matkou a sestrou, loučil se papež František se zástupci italského zemědělského svazu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.