Římský biskup: Vidět město očima víry

7.2.2015 

„Ve městech, kde nezřídka panuje lhostejnost a anonymita, mají křesťané být apoštoly“ připomněl papež František na setkání s účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro laiky, kteří se zamýšleli nad apoštolátem v městských kontextech.

Existuje město a existuje anti-město. První ukazuje krásu a dobrotu, kterou může nabízet organizovaný městský kontext svým obyvatelům. Často se však krása a dobrota může stát pouhou fasádou, za níž jsou lidé, kteří připomínají pouhé stíny, nikdo si jich nevšímá, a jsou vystaveni smutným a anonymním vztahům – načrtnul papež František problematiku života většiny dnešních lidí. „Fenomén urbanizace je totiž globální a více než polovina lidí planety žije ve městech. Ta představují velkou příležitost i velká rizika: mohou být velkým prostorem svobody a lidské realizace, ale také obávaným prostorem nelidskosti a neštěstí:“

Zdá se, že každé město, i to nejvíce kvetoucí a spořádané má schopnost rodit ze sebe jakési obskurní anti-město. Zdá se, že vedle občanů se vyskytují také ne-občané: neviditelní lidé, kteří postrádají prostředky a lidskou vřelost, bydlí v »anti-místech« a žijí v »anti-vztazích«. Jde o jednotlivce, kterým nikdo nevěnuje pohled, pozornost a zájem. Nejsou to jenom »anonymové«, jsou to »anti-lidé«. A to je hrozné.

„Bůh však město neopustil – pokračoval papež – ba dokonce, jak sám říká, ve městě přebývá“:

Ano, Bůh je nadále přítomen také v našich uspěchaných a roztěkaných městech! Je proto nezbytné nikdy nepodléhat pesimismu a defétismu, nýbrž dívat se na město očima víry, kontemplativním pohledem, objevujícím Boha přebývajícího v jeho domech, na jeho ulicích a náměstích. Bůh ve městech nikdy neabsentuje, protože nikdy nechybí v lidském srdci.

„Ve městech – pokračoval papež – je často úrodnější terén pro apoštolát než by si mnozí mohli myslet. Proto je třeba dbát na formaci laiků, vychovávat je k tomuto pohledu víry, plnému naděje, který dovede vidět město Božíma očima:“

Především věřící laici jsou ve městech povoláni vycházet bez obav vstříc lidem v jejich každodenních aktivitách, v práci, jednotlivě i spolu s rodinami, s farností či církevním hnutím, jehož jsou součástí. Tak mohou bořit zeď anonymity a lhostejnosti, která často svrchovaně vládne městům. Jde o nalezení odvahy učinit první krok, přiblížit se druhým a stát se ve čtvrti apoštoly.

Papež František v závěru ocenil zvolené téma plenárního zasedání zmíněné Papežské rady pod předsednictvím kardinála Rylka vzaté z apoštolské exhortace Evangelii gaudium:

Jedním slovem laici jsou povoláni žít v církvi pokorný protagonismus a stávat se kvasem křesťanského života ve městě. Důležité však je, aby v tomto obnoveném misijním úsilí ve městech dovedli věřící laici ve společenství se svými pastýři nabízet jádro evangelia a nikoli jen evangelní doplňky.., tedy osvobozující poselství Boží lásky a spásy, kterou nám nabízí Kristus.

Končil papež František dnešní promluvu ke 120 členům Papežské rady pro laiky.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.