Interrupce mají neblahé důsledky také v ekonomice

27.2.2015 

Také současná ekonomika trpí důsledky masově prováděných interrupcí. Během posledního půl století byly takto sprovozeny ze světa 2 miliardy dětí, tedy jedna třetina lidstva – připomněl v Římě koordinátor sdružení Human Life International, Joseph Meaney. Připomíná, že násilné ukončení těhotenství je především zločin. Má však svoje důsledky také v ekonomice. V chudých zemích, kde neexistují rozvinuté důchodové systémy, jsou děti jedinou oporou pro stáří; v bohatých zemích dochází ke snižování produkce i spotřeby. Velmi výrazné důsledky interrupcí a antinatální mentality jsou zřejmé například v Itálii – říká pro Vatikánský rozhlas Joseph Meaney.

Každý kdo žije v Itálii, dobře ví, že interrupce a vůbec omezování porodnosti vede k radikálnímu poklesu populace, takže zanedlouho budou chybět peníze na důchody. Značně byla totiž narušena proporce mezi počtem lidí v produktivním věku a důchodci. Z téhož důvodu však trpí i ekonomika ve Spojených státech amerických. Odhaduje se, že průměrný občan USA přinese během svého života do ekonomiky 3 miliony dolarů. Spotřebuje 2,7 miliony dolarů. Na daních zaplatí průměrný obyvatel USA 950 tisíc dolarů. Toho všeho se však nedostává, protože s lidmi, kteří byli eliminováni před svým narozením, byl odstraněn také jejich vklad do ekonomiky. Na interrupcích tak ekonomika Spojených států přišla o 4 triliony dolarů, protože v USA bylo provedeno 55 milionů interrupcí. Každá z nich je také velkou ekonomickou ztrátou, i když je samozřejmě mnohem více politováníhodná sama o sobě. Je to především velká tragédie pro každou rodinu, kterou poznamenala, a pro každého člověka, který se rozhodl pro interrupci. Ekonomické ztráty, které tak vznikají, jsou však vskutku pozoruhodné.

Říká Joseph Meaney, koordinátor mezinárodního hnutí na ochranu lidského života Humane Life International.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.