Velitel Vatikánské stráže a osobní strážce papeže o otázce bezpečnosti

2.3.2015 

Velitel Vatikánské stráže poskytl rozhovor internetovému portálu italské policie (www.poliziamoderna.it). Domenico Giani, známý z televizních přenosů papežských vystoupení a cest, protože stojí vždycky poblíž Svatého otce jako jeho osobní stráž, nerozdává interview na potkání. Redaktorům zmíněného portálu na otázku, zda existuje nějaká hrozba útoku na papeže, odpověděl: „Hrozba existuje. To vyplývá z rozhovorů, které vedu s italskými i zahraničními kolegy. Avšak něco jiného je hrozba a něco jiného je plánovaný útok. A lze říci, že nemáme žádnou informaci o plánech útoku na Vatikán nebo na Svatého otce.“ Velitel Vatikánské stráže dále podotýká, že „úroveň pohotovosti je neustále vysoká, vždy s ohledem na okolnosti. Neexistují pouze hrozby tzv. islámského státu, ale také různých jednotlivců, kteří jsou nebezpečnější, protože jsou nepředvídatelní. Mám na mysli fanatiky, psychicky narušené, mytomany, anebo jednotlivce, kteří by se mohli rozhodnout k nějaké akci ve Vatikánu kvůli mediální pozornosti, kterou by na sebe strhli.“

Domenico Giani zmíněnému portálu také prozradil, že „Svatý otec si je dobře vědom hrozeb, kterým je vystaven, ale on má starost jenom o druhé. Svatý otec nezamýšlí změnit styl svého pontifikátu, založeného na blízkosti a přímém kontaktu s co největším počtem lidí. I jako papež zůstal knězem, který nechce ztratit kontakt se svým stádcem. My, kteří jsme pověřeni starat se o jeho bezpečnost, se tedy musíme přizpůsobit jemu, a nikoli naopak. Musíme dělat vše pro to, aby mohl pokračovat v plnění svého poslání tak, jak on chce a věří.“

Velitel Vatikánské stráže zmiňuje v rozhovoru také spolupráci s bezpečnostními složkami islámských zemí a říká, že se mu od nich dostává nejenom cenných informací, ale také projevů obdivu a úcty ke Svatému otci. Mohu říci – končí Domenico Giani – že Svatý otec je islámem viděn a ctěn jako nejvlivnější morální autorita světa a to jak náboženskými, tak státními představiteli.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.