Německé řehole si přejí otevřenost církve homosexuálnímu partnerství

19.3.2015 

Německá konference vyšších řádových představených, která sdružuje mužské i ženské řehole a zastupuje třicet tisíc zasvěcených osob, vydala prohlášení k příští biskupské synodě, která se v říjnu tohoto roku bude zabývat problematikou rodiny. V textu, který byl v pondělí zveřejněn v Bonnu a předán Německé biskupské konferenci, německé řády požadují více milosrdenství pro rozvedené katolíky, kteří vstoupili do nového manželství.

Podle řeholních představených by mohli takoví katolíci za určitých podmínek opětovně přistupovat ke svátostem. Představitelé mužských a ženských řádů se vyslovují pro to, aby se v otázkách sexuality více přihlíželo ke svědomí jednotlivců. Z vlastní pastorační zkušenosti vyvozují, že církev má vůči věřícím projevovat více důvěry. Katolíci totiž „hledají podporu při utváření svědomí a pomoc v rozhodování. Na druhé straně ale kritizují, že mnozí duchovní se pokoušejí velice silně zasahovat do úsudku jejich vlastního svědomí“, čteme v textu.

Německé kongregace si rovněž přejí více otevřenosti vůči homosexuálům a jejich partnerstvím. Podle řeholních představených se „homosexuálně orientovaní křesťané zaměřují na křesťanský životní návrh partnerství, které předpokládá závazek a věrnost. Většina z nich nemůže přijmout, že by v takovémto partnerství měli trvale žít v sexuální zdrženlivosti“. Německé řehole se na základě vlastní pastorační praxe ptají, „jak se mohou homosexuálové považovat za Bohem milované děti, když jim katolická církev brání požehnat v jejich úsilí o naplněné partnerství?“ Má vůbec církev právo mluvit o milujícím Bohu, když zaujímá takovýto odmítavý postoj?, zní další otázka.

Podle konference německých řeholních představených je budoucí zasedání biskupské synody jedinečnou pastorační šancí, jak o manželství a rodině mluvit jazykem, který zasahuje životní realitu současné společnosti. Hledejme nové a již dlouho očekávané odpovědi na mnohé otázky, protože církev má být lákavá, domnívají se představitelé mužských a ženských německých řádů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.