Za posledních 35 let ve světě zemřelo 1062 misionářů

24.3.2015 

Na dnešek připadá Den postu a modliteb na památku misionářů, kteří prolili krev za evangelium. Jeho organizátorem jsou Papežská misijní díla, která tak zároveň připomínají dnešní výročí mučednické smrti arcibiskupa San Salvadoru, mons. Oscara Romera, jehož beatifikaci salvadorská církev očekává letos v květnu. Pouze v loňském roce vydalo nejvyšší svědectví o Kristu dvacet šest pastoračních pracovníků – sedmnáct kněží, jeden řeholník, šest řeholnic, jeden seminarista a jeden laik. Podle agentury Fides bylo od roku 1980 zavražděno celkem 1062 misionářů. Z jejich svědectví vyrůstá nový život, zdůrazňuje pro naše mikrofony O. Michele Arturo, italský národní ředitel nadace Missio.

”Vzpomínáme na ně, protože podstoupili určitou životní volbu – darovat život za druhé, a to zejména ve službě chudým lidem. Pamatujeme na ně jako na svědky, kteří poznamenali naši pouť a pouť církve, která, jak říká papež František, má stále vycházet. A jejími souputníky jsou právě chudí.”

Papež František upozornil, že mučednictví křesťanů zůstává skryto očím tohoto světa.

”Nevěnuje se mu stálá pozornost, jako by to byla nepohodlná pravda, která vyžaduje zaujetí určité pozice. A tím postojem by měla být obrana, protože všichni, nezávisle na své víře, by měli bránit slabšího a menšiny. Papež zdůrazňuje, že se máme stávat hlasem bezbranných, nepatrných, vyděděných a marginalizovaných. Jestli jako lidstvo chceme růst, nesmíme předstírat, že toto pronásledování neexistuje.”

říká italský kněz.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.