Papež přijal delegaci LCWR

16.4.2015 

Dnes dopoledne přijal papež František delegaci Konference představitelek ženských řeholí USA (Leadership Conference of Women Religious- LCWR). Tato instituce, která sdružuje nikoli představené jednotlivých řeholí, nýbrž jejich delegátky (1500 sester), a reprezentuje přibližně 80% severoamerických řeholních sester (asi 46 tisíc), byla v letech 2008 – 2012 podrobena šetření ze strany Kongregace pro nauku víry. Naplnění požadavků, které tato Kongregace vznesla před třemi roky v tzv. „Věroučném zhodnocení“ (18. dubna 2012), je shrnuto v dokumentu, který dnes podepsaly v sídle této vatikánské Kongregace za přítomnosti jejího prefekta kardinála Müllera čtyři představitelky amerických řeholnic (Sharon Holland, Marcia Allen, Carol Zinn a Joan Marie Steadmen) a tři američtí biskupové, delegáti Svatého stolce (Peter Sartain, Leonard Blair a Thomas Paprocki), pověření sledováním aplikace zmíněného „Věroučného zhodnocení“.

Dnes podepsaný dokument, který shrnuje práci tří let, během nichž probíhala revize statutu Konference, jejich publikací a programové náplně jejích generálních shromáždění, prezentoval Svatému otci kardinál Müller při dnešní audienci.
Prefekt Kongregace pro nauku víry prohlásil, že důvěřuje Konferenci představitelek ženských řeholí USA, která objasnila své poslání, jímž je podpora řeholních institutů, z jejichž delegátek se skládá, to znamená prosazování vize řeholního života soustředěného na osobu Ježíše Krista a zakořeněného v tradici církve.“
Sestra Sharon Holland (foto) vyjádřila „radost nad završením tohoto tříletého procesu, který se skládal z dlouhých a náročných výměn ohledně našeho vidění kritických bodů řeholního života a jeho praxe. Tyto výměny konané vždy v duchu modlitby a vzájemné úcty – vysvětlila dále sestra Holland – vedly k hlubšímu porozumění vzájemných zkušeností, rolí odpovědností a nadějí pro církev a lid, kterému slouží. Naučili jsme se, že to, co máme společné, je mnohem větší než jakákoli naše odlišnost.“

Připomeňme, že dokument Kongregace pro nauku víry zmiňoval „vážné věroučné problémy“, na které poukázala Konference vyšších představených ženských řeholí USA (Council of Major Superior sof Women Religious – CMWR). Jednalo se o otázky svěcení žen, pastoračního pojetí homosexuality a radikální feminismus neslučitelné s katolickým učením. Dnes podepsaný dokument ve svém závěru uvádí, že věcný dialog mezi biskupy a řeholnicemi je požehnáním a je třeba si jej cenit a nadále podporovat.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.