Papež František vyzval ženské katolické sdružení k „revoluci něhy“

18.4.2015 

Papeže Františka dnes navštívili členové jedné z prvních ženských mezinárodních katolických asociací (Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane, Katolická mezinárodní asociace ve službě mladých žen), která za podpory papeže Lva XIII vznikla počátkem 20. století (1902) jako plod sociálního učení církve. Dnes poskytuje pouze na území Itálie pomoc více než dvaceti tisícům dívek a žen v krizových situacích, provozuje 21 azylových domů a hostí denně více než čtyřicet tisíc lidí v jídelnách na železničních nádražích.

Papež František ve své promluvě upozornil na nové formy chudoby, které si vyžadují materiální, ale také duchovní podporu. Je opravdovým štěstím sloužit druhým lidem tak, jak to dělal Ježíš, dodal, protože „autentickou víru ve vtěleného Božího Syna nelze oddělovat od sebedarování“ (Evangelii gaudium,88).

“Dívky, které doprovázíte, potřebují především vaši pozornost a naslouchání. Jistě, onen tolik lidský a zároveň tolik božský apoštolát naslouchání velmi unavuje. Je unavující, ale prospěšný. Ony jej potřebují. Tak jim můžete pomoci, aby rostly v důvěře, nacházely opěrné body, postupovaly v lidské a duchovní zralosti, sycené evangelními hodnotami. Kéž jste natolik důvěryhodní, aby si tyto dívky skrze vaše svědectví s radostí uvědomily, že jsou milovány Bohem, svým Otcem, který je volá ke štěstí!“

Papež František členy katolického sdružení vybídl, aby se zároveň dávali vychovávat těmito ženami, kterým pomáhají.

“Navzdory svým obtížím tyto ženy totiž často vydávají svědectví o základních hodnotách, jakými jsou bratrství a solidarita. Kromě toho nám připomínají naši vlastní slabost, závislost na Bohu a na druhých lidech. Kéž se nás dotkne Otcův milosrdný pohled a pomůže nám přijmou svou vlastní ubohost, abychom šli kupředu s důvěrou a společně pracovali na této „revoluci něhy“. To je váš hlavní úkol – uskutečnit revoluci něhy. Ježíš nám k této revoluci otevřel cestu skrze své vtělení.“

Vyzval papež členy katolické asociace, která pomáhá ženám ve krizových situacích.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.